Hello Fish

Food | Tips | Recipes

Wat Verdient Een Agogisch Medewerker?

Wat Verdient Een Agogisch Medewerker
Als beginnend Agogisch medewerker GGZ verdien je tussen de 1700 en 2000 euro bruto per maand bij een volledige werkweek (situatie maart 2020).

Wat verdient een agoog?

Je kunt GGZ-agoog worden met de opleiding Social Work. Tijdens deze studie maak je een keuze uit 3 richtingen: zorg, welzijn en samenleving of jeugd. Om GGZ-agoog te worden, kies je voor het zorgprofiel.

Social Work

Werk je al langer in de geestelijke gezondheidszorg en wil je graag GGZ-agoog worden? Ook dan is het mogelijk om een opleiding of cursus te volgen. Kijk voor meer informatie hierover bij Extra info, Als GGZ-agoog zul je je niet snel vervelen. Je hebt een veelzijdig en uitdagend beroep én veel doorgroeimogelijkheden.

 1. Heb je bijvoorbeeld leidinggevende ambities? Dan kun je doorgroeien naar een management- of staffunctie binnen de organisatie waar je werkt.
 2. Een voorbeeld is de functie teamleider.
 3. Wil je graag aan het werk in een andere branche? Het is ook mogelijk om jezelf te laten om- of bijscholen.
 4. Heb je interesse in het begeleiden van tbs’ers die op verlof gaan? Dan kun je een cursus volgen tot verlofbegeleider.

Beroepen voor later

Teamleider Verlofbegeleider

Wanneer je je verder wilt ontwikkelen in de GGZ is de registratie tot erkend cognitief gedragstherapeutisch werker een waardevolle bijdrage aan je professionele bagage. Lees meer over de specialistische opleiding tot cgw’er op de site van de VGCt. Zie hiervoor de pagina Extra info,

 • Is er werk? De komende jaren is er veel behoefte aan medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Steeds meer mensen doen namelijk een beroep op de geestelijke gezondheidszorg.
 • Dit betekent ook dat er een toenemende vraag is naar GGZ-agogen op de arbeidsmarkt.
 • Gratis loopbaanadvies Sterk in je werk Wil je weten welke loopbaanmogelijkheden er voor jou zijn in de sector zorg, welzijn en sport? Vraag dan een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl,

Als GGZ-agoog werk je bij een instelling in de geestelijke gezondheidszorg. Je kunt cliënten op diverse manieren begeleiden. Het kan zijn dat je cliënten ondersteunt die meerdere dagen per week naar de ggz-instelling komen voor begeleiding. Ook kun je werken met mensen die wonen in een beschermde woonomgeving.

Geestelijke gezondheidszorg

Bekijk hier alle werkvelden, Werk vinden Vind vacatures bij en informatie over instellingen in heel Nederland.

Kijk op deze site bij werk vinden,

Voor vacatures in zorg en welzijn klik hier

Werk vinden op werk.nl Op werk.nl staan vacatures van dit beroep. Dit is de site van UWV. Passende vacatures kunnen daar onder een andere beroepsnaam staan. Bekijk ze op werk.nl!

Wat verdient een GGZ-agoog? Als startend GGZ-agoog kun je rekenen op ongeveer € 1.840,- per maand. Dat kan oplopen tot ongeveer € 3.135,-. Dat is exclusief 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het salaris dat je verdient, is afhankelijk van je werkervaring.

Welk niveau is agogisch werk?

Mbo niveau 4 (voorgangers SPW-4): Agogisch Werk.

Wat kan je worden als agogisch medewerker?

Je ondersteunt mensen met psychische of psychiatrische problemen of verslavingsproblematiek. Je begeleidt hen om (weer) zelfredzaam te worden. Met je diploma kun je aan het werk in een GGZ-instelling, crisisopvang, als woonbegeleider of in de dagopvang.

Hoe word je agogisch medewerker?

Om er zeker van te zijn dat je deze verantwoordelijkheid kunt dragen en er professioneel mee om kunt gaan, volg je daarom de mbo-opleiding Agogisch Werker GGZ niveau 4. Deze opleiding is te volgen bij meerdere instellingen voor mbo-onderwijs en vormt de beste voorbereiding op een functie als agogisch medewerker GGZ.

Wat is het verschil tussen pedagogisch en agogisch?

Verschil met pedagogiek – Het woord agogiek is een neologisme, De termen agogiek en agogie werden voor het eerst gebruikt in Nederland, maar stammen, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet af van het Griekse agôgè, maar verwijzen naar het Griekse woord paidagogos,

De Nederlandse grondlegger van de agogische wetenschappen, T.T. ten Have (1906-1975), gebruikte de term agogie(k) om het onderscheid met de term pedagogiek duidelijker te maken. Meer specifiek maakte hij een onderscheid tussen pedagogiek (gericht op kinderen), andragogiek (gericht op volwassenen) en gerontagogiek (gericht op ouderen).

De verschillende doelgroepen vragen immers om een aparte methode. De term agogiek gold in dit opzicht als overkoepelende term. In Nederland spreekt men over andragogiek wanneer men het heeft over volwassenenvorming. In Vlaanderen heeft het onderscheid in prefixen (andr-, geront-) nooit ingang gevonden.

Wat zijn agogische taken?

Muzisch-agogische methodiek | 9789046904541 Het werkveld van de sociale professional verandert razendsnel. Een creatieve en innovatieve beroepshouding is een onmisbare basis voor het professioneel handelen van deze tijd. In een tijdperk waarin 21st century skills voor elk beroep belangrijker worden, helpt deze uitgave sociale professionals een beroepshouding en specifieke vaardigheden te ontwikkelen om op doelgerichte en methodische wijze met mensen te werken.

 1. Muzisch agogische methodiek beschrijft een methode om met creatieve middelen veranderingsprocessen bij mensen in gang te zetten of te ondersteunen.
 2. Bewegen, film, beeld, taal of muziek beïnvloedt het doelgerichte proces van een persoon.
 3. Met het inzetten van muzische methoden en middelen stel je als professional cliënten in staat zich beter te uiten en aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling.

De praktijkgerichte beschrijving, de levendige voorbeelden en de toepasbare uitwerking van de muzische agogische methodiek als sociaal interventiemodel maken dit boek tot een heldere en praktische handleiding. Muzisch agogische methodiek is geschreven voor studenten van sociale studies als Social Work, SPH, MWD, CMV en CT.

 1. Vanuit de achterliggende gedachte ‘een leven lang leren’ is de uitgave ook bedoeld voor ervaren professionals in zorg en welzijn.
 2. Deze herziene uitgave is geheel geactualiseerd en speelt in op de recente maatschappelijke ontwikkelingen en de transities in de sociale sector.
 3. Zo is Welzijn Nieuwe Stijl verwerkt in de methodiek en richt de uitgave zich op het ontwikkelen van een stevige beroepsidentiteit, waarbij 21st century skills centraal staan.

: Muzisch-agogische methodiek | 9789046904541

Wat valt onder agogisch?

Definitie van ‘agogisch’ is het begeleiden of aansturen van veranderingsprocessen bij mensen. Het interveniëren in veranderprocessen met betrekking tot het psychosociale functioneren van mensen.

Wat verdien je in de GGZ?

Het gemiddelde maandsalaris bij Met ggz varieert vanaf ongeveer € 2.277 per maand voor een Verzorgende (m/v) tot ongeveer € 6.314 per maand voor een Psychotherapeut (m/v).

Wat is een agogisch diploma?

Algemene info – Agogiek is een wetenschappelijke, op mens en maatschappij gerichte studie. Een agoog is een tussenpersoon die op 3 niveaus kan optreden: als begeleider, als beheerder of als beleidsverantwoordelijke. In de bacheloropleiding wordt vooral aandacht besteed aan 3 grote domeinen: psychologie, sociologie en filosofie.

Andere vakken zijn politicologie, logica, recht, esthetica Het gemeenschappelijk pakket opleidingsonderdelen in het 2e jaar omvat onder meer een inleiding in de sociaal-agogische basisvaardigheden, een wijsgerige inleiding tot de agogische wetenschappen, een oriëntering binnen het sociaal beleid en de samenlevingsopbouw.

Ook inzichten met betrekking tot management en marketing worden aangereikt. Dit pakket wordt aangevuld met een keuzetraject.

See also:  Wat Verdient Een Administratief Medewerker Per Uur?

Hoe word je GGZ-agoog?

De hulpverlening verandert sterk. Meer dan ooit draait het om zelfmanagement, empowerment en eigen regie. Er is steeds meer aandacht voor hulp uit de eigen omgeving van de cliënt. Dit proces gaat niet zonder slag of stoot. Regelmatig verschijnen krantenkoppen over de toename van verwarde mensen in het straatbeeld.

Als GGZ-agoog kun jij in dit werkveld een belangrijke rol spelen. De post-hbo opleiding GGZ-agoog leidt jou op om mensen met een psychische stoornis of een verslaving te ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Heb jij bijvoorbeeld een hbo-diploma MWD, SPH of Pedagogiek, ben je werkzaam in de GGZ en zoek je verdieping? Schrijf je dan in voor deze opleiding GGZ-agoog.

Lees meer over de post-hbo opleiding GGZ-agoog

Wat is een agogisch begeleider?

Wat ga je doen? – Als agogisch begeleider sta jij dicht bij je patiënten met (complexe) psychische klachten: je helpt ze om hun leven weer op de rit te krijgen. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat je patiënt weer meer zelfvertrouwen krijgt en werkt aan het verbeteren van zijn of haar zelfredzaamheid.

Wat is het werk van een agoog?

De ggz-agoog is gespecialiseerd in het ondersteunen van het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met een psychiatrische aandoening of een verslaving. Daarbij kan de beroepsbeoefenaar zowel behandelaar als begeleider zijn.

Is sociaal werk agogisch?

Over dit boek – Sociaalagogisch werkers werken met doelgroepen die in meer of mindere mate worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen en problemen en mede daardoor behoren tot de kwetsbare groepen van onze samenleving. Daarom is het voor sociaalagogisch werkers noodzakelijk ook ‘een oog op de samenleving’ gericht te houden.

Signalering betekent dat zij onderzoeken wat de invloed van de samenleving is op de situatie van hun doelgroepen en welke acties vervolgens mogelijk zijn in het belang van doelgroepen en de samenleving als geheel.Signalering in het sociaalagogisch werk verduidelijkt eerst hoe maatschappelijke ontwikkelingen van invloed zijn op personen, gezinnen en groepen.

Daarna wordt de methodiek van signalering uitvoerig uiteengezet met praktijkvoorbeelden. Tevens worden diverse werkwijzen en werkvormen beschreven. Vervolgens bespreekt het boek wat de invoering van de signaleringsfunctie betekent voor de sociaalagogische organisatie en voor managers.

 • Tot slot is er aandacht voor preventie, omdat er vele raakvlakken en overeenkomsten zijn met signalering.Dit boek is de geheel vernieuwde opvolger van Signalering in het maatschappelijk werk dat door vele opleidingen wordt gebruikt.
 • Ook deze nieuwe uitgave is bedoeld voor studenten en docenten van sociaalagogische opleidingen.

Het boek is zodanig opgezet dat het goed aansluit bij de huidige onderwijspraktijk. Daarnaast is het van belang voor sociaalagogisch werkers, praktijkleiders, supervisoren, managers en voor mensen die meer willen weten over de signaleringsfunctie in het sociaalagogisch werk.

Wat zijn agogische werkvormen?

Je kunt denken aan activiteiten als: ganzenbord, monopoly, memory, voetballen, wandelen, bloemschikken, speurtocht, Sinterklaasactiviteiten, Kerstactiviteiten, legpuzzel maken, kralen rijgen, borduren, breien, kaarten maken, karaoke, playbackshow, disco, schilderen, boetseren, dansen, verkoopbare producten maken, fotograferen, enz.

 • Vrouwenopvang
 • Speciaal basisonderwijs
 • Verslavingszorg

De docent zorgt ervoor dat de 3 doelgroepen gelijk verdeeld worden over de studenten. Stap 2 : Kies in 2-tallen een muzisch agogische activiteit uit voor jouw doelgroep. Dit betekent een activiteit op het gebied van:

 • Muziek
 • Tekenen
 • Handvaardigheid (hout, metaal, klei, steen, textiel, haken, breien, verf, vetkrijt, potlood, papier, zand)
 • Audiovisueel (foto, film, cd, lipdub, video)
 • Dans en beweging
 • Toneel, rollenspel, poppenkast
 • Sport en spel

Ook bij deze keuze zorgt de docent voor een gelijke verdeling van de activiteiten over de 2-tallen. Stap 3 : Maak een keuze voor een activiteit m.b.v. onderstaande, verplichte bronnen. Je bent dus niet vrij in je keuze van informatiebronnen Stap 4 : Maak nu samen een verslag en beschrijf daarin:

 • Voor welke doelgroep je activiteit is bestemd?
 • Soort activiteit
 • Duur van de activiteit
 • Groepsgrootte
 • Wat zijn de doelen van de activiteit?
 • Welke middelen en materialen heb je nodig?
 • Hoe ga je de activiteit aanpakken? Welke stappen moet je doorlopen? Zijn er misschien spelregels waar je je aan moet houden?
 • Wat vinden jullie zelf van de activiteit? Zouden jullie het zelf leuk vinden om aan deze activiteit mee te doen of niet?

Beoordelingscriteria verslag:

 1. Doelen van de activiteit
 2. Beschrijving van benodigde middelen en materialen
 3. Aanpak/spelregels van de activiteit
 4. Mening over de activiteit

Stap 5: Bereid je voor om deze activiteit in week 16 en 17 te presenteren aan jullie klas. Je mag de activiteit ook uitvoeren als dat past binnen de planning van de docent van week 16 en 17. Bronnen: Vrouwenopvang https://www.cchobby.nl/creatieve-ideeen http://members.home.nl/de-laak/home.htm http://members.home.nl/de-laak/activiteiten/activiteiten.htm http://members.home.nl/de-laak/doelgroepen/jeugd%20jongeren.htm Het vakblad: Dagbesteding Pasklaar activiteitenkaarten (alleen demo’s) Speciaal Basisonderwijs https://www.cchobby.nl/creatieve-ideeen https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/Verdieping-Activiteitenboek.html http://members.home.nl/de-laak/doelgroepen/jeugd%20jongeren.htm http://members.home.nl/de-laak/activiteiten/activiteiten.htm Het vakblad: Dagbesteding Pasklaar activiteitenkaarten (alleen demo’s) Verslavingszorg http://members.home.nl/de-laak/doelgroepen/bijzondere%20doelgroepen.htm https://www.cchobby.nl/creatieve-ideeen http://members.home.nl/de-laak/activiteiten/activiteiten.htm Activiteiten met mensen uit bijzondere doelgroepen Het vakblad: Dagbesteding Pasklaar activiteitenkaarten (alleen demo’s) Naar boven

Wat kan je doen als ggz agoog?

Post-hbo opleiding ggz-agoog – Coach herstel en rehabilitatie | RINO Groep Utrecht Inschrijven is niet meer mogelijk. Als ggz-agoog behandel, begeleid en ondersteun je mensen bij het herstellen van een psychische aandoening en het integreren in de samenleving.

Omvang: 22 maandagen van 9.30-16.30 uur Datums: 17 april, 24 april, 8 mei, 22 mei 5 juni, 12 juni, 11 september, 18 september, 25 september, 2 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december, 18 december 2023, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 26 februari, 11 maart, 25 maart en 8 april 2024 Locatie: Utrecht Docenten:,,,,,,,, Wat Verdient Een Agogisch Medewerker Dirk den Hollander is verpleegkundige en sociaal pedagoog. Hij heeft samen met Jean Pierre Wilken de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen ontwikkeld. Wat Verdient Een Agogisch Medewerker Roderick Jansen is manager opleidingen ontwikkeling en kerndocent bij de RINO Groep. Daarnaast is hij vaardigheidstrainer en gecertificeerd management consultant. Hij heeft als achtergrond HBO-V en MGZ-GGZ opleiding (sociale psychiatrische verpleegkundige). Met ervaring in de verslavingszorg en eerste psychosen behandeling. Wat Verdient Een Agogisch Medewerker Frank Kortmann is emeritus hoogleraar transculturele psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en als psychotherapeut werkzaam voor allochtone tbs-ers aan de Pompekliniek in Nijmegen. Wat Verdient Een Agogisch Medewerker

Gerard Lohuis is sociaal psychiatrisch verpleegkundige, docent en stafmedewerker bij Lentis, Hij heeft zeer ruime ervaring op het gebied van de oggz, zorgcoördinatie, rehabilitatie en dubbele diagnose problematiek. Hij is auteur van o.a. het boek ‘Van bemoei- naar groeizorg’.

img class=’aligncenter wp-image-189362 size-full’ src=’https://hellofishla.com/wp-content/uploads/2023/04/gykyleboxuva.jpg’ alt=’Wat Verdient Een Agogisch Medewerker’ /> Frank Meeuwsen is projectleider van het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg in ‘s Hertogenbosch. Daarnaast is hij vrijgevestigd trainer en adviseur. Zijn expertisegebieden zijn: de wisselwerking van psychiatrie, beperking en/of verslaving, methodisch werken, motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Wat Verdient Een Agogisch Medewerker Wil Spijker is sociaal psychiatrisch verpleegkundige/maatschappelijk werker en teamleider. Hij is werkzaam bij GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, locatie Midden-Holland in Gouda. Wat Verdient Een Agogisch Medewerker Michiel de Vries Robbé is psycholoog. Hij is werkzaam als senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Amsterdam UMC (Locatie VUmc; Kinder- en Jeugdpsychiatrie) in Amsterdam en bij St. Joseph´s Healthcare in Hamilton, Canada. Zijn onderzoek richt zich hoofdzakelijk op voor de praktijk bruikbare risicotaxatie van geweld en in het bijzonder op de beschermende factoren bij volwassenen, jongeren en kinderen.

See also:  Wat Verdient Een Expat?

In 2014 promoveerde hij op het proefschrift ‘Protective factors. Validation of the structured assessment of protective factors for violence risk in forensic psychiatry’. Hij is één van de auteurs van de SAPROF voor beschermende factoren, de SAPROF – Youth Version, de SAPROF – Child Version, de FAM (voor geweld van vrouwen) en de Nederlandse vertaling van de HCR-20V3.

Hij leidt het internationale SAPROF beschermende factoren project en werkt aan doorontwikkeling hiervan (oa. op het gebied van jeugd, LVB, zeden en langdurige intensieve behandeling). Tevens is hij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de Risicoscreener Geweld voor detentie en van de Risicoscreener Jeugd. Wat Verdient Een Agogisch Medewerker Mehmet Yucel is systeemtherapeut. Hij volgde de opleiding Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie. Later deed hij VO, diverse opleidingen in de psychiatrie en uiteindelijk de opleiding systeemtherapie. Aansluitend werkte hij als systeemtherapeut met diverse doelgroepen: jongeren, gezinnen, ggz, jeugdgedetineerden en als vertrouwenspersoon voor de jeugd. Wat Verdient Een Agogisch Medewerker Jacquelin Zents is Hoofdopleider SRH en Strengths. Zij adviseert en helpt organisaties met het implementeren en borgen van SRH. Zij traint professionals en teams in de geeste­lijke gezond­heids­zorg, VGZ en maat­schappe­lijke opvang en zij leidt coaches en docenten op. Ze is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van onze SRH cursussen en opleidingen. Toon meer docenten (5) Toon minder docenten Kosten: € 5.300 Cursuscode: GA23A

Toegepast psycholoogVerpleegkundig specialistSociaal psychiatrisch verpleegkundigeHbo-verpleegkundigeSociaal pedagogisch hulpverlenerMaatschappelijk werker

Toegepast psycholoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker Deelname aan de opleiding staat open voor professionals in de ggz met 3 jaar werkervaring en een hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Culturele Maatschappelijke Vorming of Toegepaste Psychologie. De opleiding is in vele sectoren toepasbaar, bijvoorbeeld in de ggz, verslavingszorg, forensische zorg en binnen de functie van POH-GGZ. Daarnaast is de opleiding interessant voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Je kunt je met deze achtergrond echter niet inschrijven in het beroepsregister ggz-agoog. De opleiding is vooral waardevol voor je als je de verantwoordelijkheid hebt gekregen om rehabilitatie en herstel gedachten te implementeren binnen de instelling. Je wordt toegelaten na beoordeling door (en mogelijk na een gesprek met) de hoofdopleider. Hierbij komen de volgende punten aan de orde: vooropleiding, motivatie, werkervaring, aard van de werkzaamheden en een voldoende niveau om te reflecteren. Je dient minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn op een relevante werkplek. Let op: met ingang van januari 2022 geeft de bacheloropleiding Pedagogiek geen toegang meer tot de nascholing ggz-agoog en het register. Wel is er een, Accreditatie: Registerplein Je ontvangt een certificaat ggz-agoog indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond. Naast het certificaat ggz-agoog kom je in aanmerking voor het verkrijgen van de volgende deelcertificaten. Hiervoor is de vereiste dat je de toetsing op die bewuste onderdelen met voldoende resultaat afsluit.1. rehabilitatiecoach en herstel, 2. Strengths Trainer 3. Yucelmethode, 4. DSM IV -> DSM 5. De ggz-agoog is een afstudeerrichting binnen de opleidingen SPH, MWD of Sociaal Werk. De afstudeerrichting is landelijk vastgesteld door zowel branchevereniging GGZ Nederland, de NVMW als de Vereniging van Hogescholen. Het curriculum van de afstudeerrichting is gebaseerd op het, Het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen GGZ ( COOAB ) heeft de post-hbo opleiding ggz-agoog van de RINO Groep als erkende nascholing gekwalificeerd voor inschrijving in het beroepsregister GGZ-agoog, Professionals in de ggz met 3 jaar werkervaring en een hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Culturele Maatschappelijke Vorming of Toegepaste Psychologie kunnen instromen in deze opleiding. Na het behalen van de opleiding kun je je registreren in het beroepsregister ggz-agoog, Herstel en herstelondersteuning vormen het inhoudelijk kader van de opleiding en lopen er als een rode draad doorheen. Soms, met name wanneer het cliënten met aangeboren beperkingen betreft, spreken we van participatie en ontwikkeling, omdat het technisch gezien niet om een herstelproces gaat. Inhoudelijk gaat het echter om dezelfde principes. In het eerste blok van deze opleiding (Psychiatrie – DSM-5 en persoonlijke diagnostiek) wordt gebruik gemaakt van blended learning: een combinatie van digitaal leren en klassikale bijeenkomsten die elkaar versterkt. Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

vanuit de herstelgedachte werken en anderen hierbij ondersteunen binnen dit kader feedback geven en ontvangen communicatiestijlen en leerstijlen herkennen met weerstand omgaan en (dreigende) conflicten en strijd herkennen en voorkomen omgaan met de scheidslijn tussen vakinhoudelijke kwesties en persoonlijk functioneren tijdens het coachen van collega’s jouw coachende rol bij vakinhoudelijke kwesties vormgeven

Deelname aan de opleiding staat open voor professionals in de ggz met 3 jaar werkervaring en een hbo-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work, Culturele Maatschappelijke Vorming of Toegepaste Psychologie. De opleiding is in vele sectoren toepasbaar, bijvoorbeeld in de ggz, verslavingszorg, forensische zorg en binnen de functie van POH-GGZ. Daarnaast is de opleiding interessant voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Je kunt je met deze achtergrond echter niet inschrijven in het beroepsregister ggz-agoog. De opleiding is vooral waardevol voor je als je de verantwoordelijkheid hebt gekregen om rehabilitatie en herstel gedachten te implementeren binnen de instelling. Je wordt toegelaten na beoordeling door (en mogelijk na een gesprek met) de hoofdopleider. Hierbij komen de volgende punten aan de orde: vooropleiding, motivatie, werkervaring, aard van de werkzaamheden en een voldoende niveau om te reflecteren. Je dient minimaal 16 uur per week werkzaam te zijn op een relevante werkplek. Let op: met ingang van januari 2022 geeft de bacheloropleiding Pedagogiek geen toegang meer tot de nascholing ggz-agoog en het register. Wel is er een, De opleiding bestaat uit vier blokken die elkaar aanvullen en versterken: 1. Psychiatrie – DSM-5 en persoonlijke diagnostiek Je wordt meegenomen in de wereld van de psychopathologie, verschillende benaderingen in diagnostiek en classificatie en de persoonlijke diagnostiek. In de psychiatrie is er lange tijd naar problemen gekeken vanuit een diagnose- of probleemgericht perspectief. De laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor narratieve en herstelgerichte benaderingen. Ook de invloed vanuit de positieve psychologie, empowerment en netwerkondersteuning hebben nieuwe invalshoeken laten zien van waaruit hulp geboden kan worden. In dit blok wordt stilgestaan bij en geoefend met verschillende manieren van denken over en kijken naar psychiatrische verschijnselen, en wordt onderzocht hoe deze zich verhouden tot herstel. Er is veel aandacht voor het kunnen herkennen, bevragen en bespreken van de verschillende psychiatrische symptomen. Ook komt de classificatie in psychiatrische toestandsbeelden en syndromen aan bod zoals die met de DSM IV en DSM-5 gebeurt. De goed onderbouwde inzichten die prof. dr. Jim van Os heeft beschreven in zijn boek ‘De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ’, vormen een rode draad in dit blok. Ook de komt aan de orde.2. Veiligheidsdenken – wetenschap en richtlijnen In deze module komen richtlijnen aan de orde voor het beoordelen van beschermende factoren voor gewelddadig gedrag. Welke relatie is er met rehabilitatie en herstel, en welke met bedreigende factoren? Voor een zo volledig mogelijke risicotaxatie van gewelddadig gedrag is het wenselijk om naast risicofactoren ook positieve factoren in kaart te brengen die risico verlagend werken: beschermende factoren. De Structured Assessment of protective Factors for violence risk (SAPROF) is een checklist voor de gestructureerde inschatting van beschermende factoren voor geweld. Uit onderzoek blijkt dat de SAPROF een goede voorspeller is voor niet-recidiveren in geweld en dat het instrument waardevol is voor het evalueren van de behandeling. Inmiddels worden beschermende factoren (en de SAPROF) internationaal gezien als een waardevolle aanvulling in de risicotaxatie van gewelddadig gedrag. Je krijgt uitleg over recente resultaten van onderzoek naar de SAPROF bij jeugd en volwassenen en je oefent met het scoren van de SAPROF aan de hand van een casus.3. Transculturele psychiatrie – werken met andere culturen In elk hulpverleningscontact worden partijen geconfronteerd met cultuurverschillen, waarbij er sprake is van verschil in leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sociale klasse, politieke overtuiging, religie, inkomen enzovoort. Er bestaat dus altijd een cultuurverschil tussen hulpvrager en hulpverlener, dus in feite is alle psychiatrie transculturele psychiatrie. Binnen dit blok leer je over jouw eigen grenzen heen kijken en leer je minder dominant te acteren vanuit jouw eigen (zogenaamd ware) perspectief.4. Methodische kaders en hoe te handelen Het laatste blok draagt bij aan een positieve ontwikkeling van jouw persoonlijke professionaliteit (vaardigheden en houding) in het functioneren op het werk in de breedste zin, dus individueel, als teamlid en collega, als behandelaar of begeleider en collega/ketenpartner in het werkveld. De discrepantie tussen ’empowerment denken’ en ‘doen’ is groot, zowel binnen als buiten de zorg. Een veelgestelde vraag is: hoe empower ik mijn omgeving? Je maakt kennis met de elementen die het verschil maken tussen matige en excellente hulpverlening wanneer zij in relatie met elkaar worden gebracht: klantgerichtheid, echtheid, samenwerken, empoweren en de omgeving die bereid is om steeds nieuwe dingen te leren. Je krijgt veel ruimte om te oefenen en jouw eigen leervragen in te brengen. Tijdens jouw werk en binnen de opleiding reflecteert je op je eigen handelen en leerproces. Kennis, vaardigheid en attitude worden getoetst tijdens het portfolio groepsgesprek. Naast de klassikale bijeenkomsten, e-learning en zelfstudie (ter voorbereiding) doe je: – 6 intervisiebijeenkomsten van 3 uur – 6 werkbezoeken van 3 uur – 30 uur zelfstudie rond de intervisiebijeenkomsten en werkbezoeken – 201 uur praktijkopdrachten – 50 uur werkbegeleidingsgesprekken en uitwerking – 560 uur portfolio bijhouden, verslagen maken en toetsen Het examen van de post hbo-opleiding ggz-agoog bestaat uit de volgende onderdelen: • actieve deelname aan cursorische onderwijsonderdelen• mondelinge en schriftelijke kennis- en vaardigheidstoetsen w.o. gevalsbeschrijvingen • portfolio groepsgesprek • eindopdracht met als onderdeel een reflectieverslag van jouw eigen ingebrachte leerdoelen Je ontvangt een certificaat ggz-agoog indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond. Naast het certificaat ggz-agoog kom je in aanmerking voor het verkrijgen van de volgende deelcertificaten. Hiervoor is de vereiste dat je de toetsing op die bewuste onderdelen met voldoende resultaat afsluit.1. rehabilitatiecoach en herstel, 2. Strengths Trainer 3. Yucelmethode, 4. DSM IV -> DSM 5. Je kunt in 2 halfjaartermijnen betalen. De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons concept. Informeer naar de mogelijkheden. Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

See also:  Wat Verdient Een Personal Assistant?

Wat doet een sociaal agogisch werker?

Sociaal agogen bevorderen dat de cliënt in wisselwerking met zijn omgeving tot zijn recht komt. Sociaal agogen werken onder andere met hulpbehoevende jeugd, ouderen en verstandelijk gehandicapten. Sociaal agogen beoefenen de leer van het doen veranderen van mensen. Dit behoort tot de sociale wetenschap.

Welke opleiding voor agoog?

Hoe word je een Agoog? – Een geschikte opleiding die leidt tot het beroep van agoog is de HBO – of WO -opleiding pedagogiek. Het beroep van agoog wordt vaak uitgeoefend bij GGZ-instellingen en daarom zijn opleidingen zoals de SPH (Sociaal Pedagogische Hulp) ook geschikt.

Hoe word je agoog?

Opleiding tot agoog – Om het beroep agoog te mogen beoefenen dien je eerst een opleiding te hebben afgerond, ondanks dat het geen door de wet beschermd beroep is. De kans is echter erg klein dat cliënten voor een agoog zonder diploma kiezen. Er worden in Nederland op ieder niveau opleidingen aangeboden waarmee je het beroep agoog mag beoefenen.

 1. Zo kun je mbo-niveau een opleiding tot agogisch medewerker volgen, kun je de PABO volgen op hbo-niveau (met een vervolgmaster), of kun je een opleiding tot pedagoog of orthopedagoog op universitair niveau uitvoeren.
 2. Des te hoger je afgeronde niveau, des te groter zullen ook je baankansen zijn als je een vacature voor een agoog zoekt op internet.

Het kan dus raadzaam zijn om na het afronden van een mbo- of hbo-opleiding nog een vervolgstudie te doen om je kennis op het gebied van agogiek verder uit te breiden. In sommige gevallen is het mogelijk om een deeltijdstudie te volgen naast je baan als agoog.

Wat kan je worden als GGZ-agoog?

De ggz – agoog werkt zowel in de specialistische GGZ, de basis GGZ als in ambulante en outreachende vormen van zorg en preventie en wijkteams of als Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH GGZ ).

Welke opleiding voor GGZ-agoog?

De hulpverlening verandert sterk. Meer dan ooit draait het om zelfmanagement, empowerment en eigen regie. Er is steeds meer aandacht voor hulp uit de eigen omgeving van de cliënt. Dit proces gaat niet zonder slag of stoot. Regelmatig verschijnen krantenkoppen over de toename van verwarde mensen in het straatbeeld.

Als GGZ-agoog kun jij in dit werkveld een belangrijke rol spelen. De post-hbo opleiding GGZ-agoog leidt jou op om mensen met een psychische stoornis of een verslaving te ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Heb jij bijvoorbeeld een hbo-diploma MWD, SPH of Pedagogiek, ben je werkzaam in de GGZ en zoek je verdieping? Schrijf je dan in voor deze opleiding GGZ-agoog.

Lees meer over de post-hbo opleiding GGZ-agoog