Hello Fish

Food | Tips | Recipes

Wat Verdient Een Compliance Officer?

Wat Verdient Een Compliance Officer
Hoeveel verdient een Compliance Officer gemiddeld in Nederland? Een Compliance Officer in Nederland verdient gemiddeld € 4.290 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.650 (laag) tot € 4.935 (hoog).

Wat doe je als compliance officer?

Compliance Officers zijn bij een organisatie verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving. Zij zien erop toe dat er gewerkt wordt volgens de door de organisatie zelf opgestelde normen en regels, en bewaken de integriteit van de organisatie.

 1. Binnen dit vakgebied fungeert de compliance officer als de interne toezichthouder van een organisatie en zorgt er als bewaker van de integriteit van de organisatie voor dat men zich binnen de organisatie bewust is van reputatie- en integriteitsrisico’s.
 2. In de financiële dienstverlening betekent dit de invoering en naleving van regels, die bedrijven en instellingen krijgen opgelegd van zowel de overheid als de financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Elke financiële instelling beschikt daarnaast over een compliance regeling die voorschriften bevat waaraan de in die instelling werkzame personen zich dienen te houden, alsmede voorschriften omtrent de wijze van controle op de naleving ervan. Een dergelijke regeling bevat bijvoorbeeld voorschriften omtrent de wijze waarop functionarissen voor eigen rekening in effecten mogen handelen, restricties in de omgang met zakenrelaties en de omgang met vertrouwelijke informatie.

Wat zijn compliance taken?

Wat is compliance? – Compliance zorgt ervoor dat de wet- en regelgeving binnen een organisatie wordt ingevoerd en nageleefd. Dit is uiteraard erg breed en er wordt dan ook intensief samengewerkt met verschillende afdelingen en personen. De belangrijkste taak van een Compliance Officer is het adviseren over (inter)nationale wetgeving.

Deze adviezen zijn veelal gericht op de wijze waarop het bedrijf kan voldoen aan de relevante wetgeving. Andere veelvoorkomende onderwerpen zijn bijvoorbeeld de bewaking van de algemene integriteit van het bedrijf, regelgeving binnen het bedrijf zelf, het gedrag & de transacties van werknemers en het uitvoeren van audits, checks en risicoanalyses.

Het is van groot belang dat compliance specialisten alles weten van de belangrijke wet- en regelgeving en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Ben jij geïnteresseerd in een carrière binnen compliance? Bekijk onze vacatures!

Wat is compliance officer bij een bank?

Wat is een compliance officer? – Een compliance officer is iemand die ervoor zorgt dat de geldende regel- en wetgeving binnen een (financiële) instelling wordt nageleefd. Je bent in jouw sector dus op de hoogte van alle regel- en wetgeving. Je werkt voornamelijk in de financiële sector en zorgt voor de bescherming van de integriteit van het bedrijf.

Waarom een compliance officer?

Wat doet een Compliance Officer? – Een compliance officer zorgt er dus voor dat een bedrijf voldoet aan alle regels die relevant zijn. In de financiële dienstverlening gaat het hier om de invoering en naleving van regels die bedrijven en instellingen krijgen opgelegd van de overheid of financiële toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een compliance officer heeft een gevarieerd takenpakket. Een takenpakket waar veel vrijheid bij komt kijken en vol met uitdaging zit. Een compliance officer kan vaak ook zelf een eigen planning maken. Wat dus erg belangrijk is voor de werkzaamheden van een compliance officer, is dat deze persoon alles afweet van de geldende (internationale) wet- en regelgeving.

Deze zijn continue in verandering en blijven toenemen, waardoor het belangrijk is dat een compliance officer goed op de hoogte is van de nieuwe ontwikkelingen omtrent de wet- en regelgeving. Een compliance officer geeft advies aan de hand van de regelgevingen.

See also:  Wat Verdient Een Persoonsbeveiliger?

Welke opleiding compliance officer?

Hoe word je Compliance Officer? – Er bestaat geen specifieke vooropleiding voor Compliance Officers. Een Compliance Officer moet over minimaal HBO, maar vaak academisch denk- en werkniveau beschikken, bij voorkeur met een Juridische, Bedrijfseconomische of MER opleiding,

Wat valt er onder compliance?

Wat is compliance? – Het Engelse werkwoord ‘to comply’ betekent ‘voldoen’ of ‘naleven’. In de financiële sector wordt de term ‘compliance’ gebruikt voor de naleving van wet- en regelgeving. De laatste jaren hebben de overheid en financiële toezichthouders steeds meer regels opgelegd aan financiële instellingen.

 1. Hiermee hopen zij de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen en nieuwe financiële schandalen te voorkomen.
 2. Zo is er bijvoorbeeld wetgeving op het gebied van het voorkomen van fraude, voorwetenschap en witwassen en terrorismefinanciering,
 3. Ook voor corporate bedrijven speelt compliance een steeds grotere rol.

Het begrip compliance werd bekend bij het algemene publiek na een aantal grote beursschandalen zoals Enron en Ahold,

Wat is een compliance fee?

compliance costs – Onder compliancecosts verstaan we de kosten die gezinnen en bedrijven moeten maken om aan de door de overheid gestelde regels. Bijvoorbeeld de kosten die iemand moet maken om zijn belastingaangifte ingevuld te kunnen krijgen. Ook kosten voor aanvragen van subsidies vallen hieronder.

Wat zijn compliance risico’s?

compliancerisico

| | | |

table>

/td>

Vandaag 19-04-2023
21570 begrippen & definities

table>

Thema’s

table>

Suggesties

/td>

Het compliancerisico omvat het dat de consequenties van (veranderende) wet- en regelgeving niet of niet tijdig worden onderkend, waardoor wet- en regelgeving op onderdelen worden overtreden. Daarnaast omvat het ook het risico dat interne regelgeving (bijvoorbeeld een gedragscode of beleggingsrichtlijnen) niet wordt nageleefd. Engels: compliance risk, Zie ook:,,,

/td>

compliancerisico

Hoe meet je compliance?

Assessment op volwassenheidsniveaus – Door te meten op volwassenheidsniveaus kijken we naar de mate waarin regels in de organisatie, mensen en processen zijn ingebed. Van ad hoc naleving, tot volledig beschreven, geïmplementeerde, bekende en gecontroleerde processen.

Hiermee heb je geen 100% garantie op compliance, net zomin als ad hoc opvolging een garantie voor overtredingen is, maar het is een goede indicatie van hoe makkelijk en vanzelfsprekend het naleven voor de organisatie is geworden. De kans op een overtreding als gevolg van onwetendheid, een gebrek aan afspraken of het moeten terugvallen op houtje-touwtje oplossingen is vele malen kleiner binnen een volwassen organisatie.

Wat overblijft zijn de overtredingen die veroorzaakt worden door een bewuste overtreding van de regels, uit kwade opzet of een zorgvuldige risico-afweging.

Wat is een KYC Officer?

KYC staat voor ‘Know Your Client’. Het KYC-principe houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar de geldstromen van zowel zakelijke als particuliere klanten. De meeste banken en financiële instellingen zijn verplicht KYC-werkzaamheden uit te voeren.

Wat is Financial compliance?

What is Financial Compliance? – Financial compliance is the regulation and enforcement of the laws and rules in finance and the capital markets. It ranges through the entire financial spectrum, from investment banking practices to retail banking practices. `

Wat zijn compliance audits?

Wat is een interne audit? – Een interne audit is een uitgebreid onderzoek binnen een organisatie naar het goed en betrouwbaar functioneren van de bedrijfsprocessen en manieren van werken. In tegenstelling tot een externe audit, die wordt uitgevoerd door auditors van buiten de eigen organisatie, wordt een interne audit gedaan door mensen die in dienst zijn van de onderzochte organisatie zelf.

Maar je mag er ook iemand voor inhuren. Een externe partij kan dus je interne audit doen. Het controleren van de processen staat centraal tijdens een interne audit. Een belangrijke voorwaarde voor een goede audit is dat het onderzoek systematisch en geordend wordt aangepakt. Veel interne audits hebben als doel te controleren of de organisatie voldoet aan bepaalde normen of wet- en regelgeving.

Dit heet een compliance audit. Bij deze vorm van audit wordt geëvalueerd of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet. Organisaties die starten met intern auditen, beginnen vaak met een compliance-audit. Vragen die hierbij centraal staan:

Aan welke normen en regels moeten we voldoen? Hoe staat beschreven hoe we hieraan voldoen? Doen we de dingen zoals ze zijn beschreven?

Natuurlijk is het belangrijk om te controleren of jouw organisatie voldoet aan de gestelde eisen. Zeker als het gaat om eisen rond veiligheid of privacy, Maar ook; veilig werken, milieu en kwaliteit, Dat is immers van levensbelang voor organisaties. Toch geeft de compliance audit geen volledig antwoord op de vraag of de organisatie ‘de goede dingen goed doet’. Wat Verdient Een Compliance Officer

Wat moet worden vastgelegd in een compliance charter?

Het compliance charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van het in stand houden van een integere organisatie, bedrijfsvoering en compliance. De naleving van wet- en regelgeving wordt getoetst door middel van compliance monitoring.

Wat kun je worden met hbo Finance and control?

Wat kun je worden met de hbo-opleiding Finance & Control? – Bedrijfseconomen kom je overal tegen in het bedrijfsleven, bij verzekeraars, de zakelijke dienstverlening of de overheid. Je kunt generalistisch aan de slag gaan, maar specialiseren tijdens de opleiding, en tijdens je loopbaan, behoort ook tot de mogelijkheden.

 1. Voorbeelden van banen na je hbo-opleiding Finance & Control zijn financieel raadgever, hoofd financiële administratie, projectmanager of controller.
 2. En wat dacht je van accountmanager, financieel analist of beleggingsadviseur? Jij voelt je in je element zolang je maar budgetten kunt bewaken en bedrijfsprocessen kunt optimaliseren.

Natuurlijk kun je na de FC-opleiding ook een master in economie gaan volgen. Je hebt na een master meer kans op een goede baan. Met alleen een propedeuse kun je overstappen naar de universitaire opleiding Economie,

Wat is compliance in de zorg?

Wat betekent compliance in de zorg? – Compliance is een Engelse term die letterlijk ‘voldoen’ of ‘naleven’ betekent. We bedoelen daarmee binnen de zorg in de eerste plaats dat zorginstellingen voldoen aan wettelijke en branche-specifieke regelgeving en accreditaties. Wat Verdient Een Compliance Officer

Welke opleiding controller?

Er zijn verschillende opleidingen waarmee je controller kan worden. De opleidingen variëren in zwaarte van hbo bachelor tot post-master. Er bestaat ook een opleiding tot registercontroller (RC). Dat is een universitaire post-master studie die toegankelijk is voor iedereen met een financiële master.

De opleiding tot registeraccountant (RA) sluit ook prima aan. Met een hbo-diploma richting Finance & Control, Accountancy, Bedrijfseconomie, Commerciële economie en MER kan je je carrière als assistent-controller beginnen. Deze hbo-opleidingen zijn aan hogescholen door het hele land te volgen. Vaak dragen deze mensen de titel Bachelor of Science (BSc).

Zodra zij meer werkervaring hebben, kan worden doorgegroeid naar de functie van controller, Lees ook: Wat doet een controller? Lees ook: Wat is het salaris van een controller in 2022?

Wat is compliance monitoring?

De naleving van wet- en regelgeving wordt aangetoond met compliance monitoring. Hierbij beoordeelt u continu of de uitvoering uw bedrijfsactiviteiten (nog steeds) voldoet aan de gestelde normen, en of uw beheersmaatregelen en compliance beleid het gewenste effect hebben.

Wat is een compliance document?

Terug Een Certificate of Compliance is een document dat door een erkende autoriteit is gecertificeerd, waarin vermeld staat dat de betreffende goederen of diensten voldoen aan de opgegeven specificaties. Een Certificate of Conformity wordt ook wel een Certificate of Conformity of Certificate of Conformance genoemd.

Wat moet worden vastgelegd in een compliance charter?

Het compliance charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van het in stand houden van een integere organisatie, bedrijfsvoering en compliance. De naleving van wet- en regelgeving wordt getoetst door middel van compliance monitoring.

Wat zijn compliance audits?

Wat is een interne audit? – Een interne audit is een uitgebreid onderzoek binnen een organisatie naar het goed en betrouwbaar functioneren van de bedrijfsprocessen en manieren van werken. In tegenstelling tot een externe audit, die wordt uitgevoerd door auditors van buiten de eigen organisatie, wordt een interne audit gedaan door mensen die in dienst zijn van de onderzochte organisatie zelf.

 • Maar je mag er ook iemand voor inhuren.
 • Een externe partij kan dus je interne audit doen.
 • Het controleren van de processen staat centraal tijdens een interne audit.
 • Een belangrijke voorwaarde voor een goede audit is dat het onderzoek systematisch en geordend wordt aangepakt.
 • Veel interne audits hebben als doel te controleren of de organisatie voldoet aan bepaalde normen of wet- en regelgeving.

Dit heet een compliance audit. Bij deze vorm van audit wordt geëvalueerd of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet. Organisaties die starten met intern auditen, beginnen vaak met een compliance-audit. Vragen die hierbij centraal staan:

Aan welke normen en regels moeten we voldoen? Hoe staat beschreven hoe we hieraan voldoen? Doen we de dingen zoals ze zijn beschreven?

Natuurlijk is het belangrijk om te controleren of jouw organisatie voldoet aan de gestelde eisen. Zeker als het gaat om eisen rond veiligheid of privacy, Maar ook; veilig werken, milieu en kwaliteit, Dat is immers van levensbelang voor organisaties. Toch geeft de compliance audit geen volledig antwoord op de vraag of de organisatie ‘de goede dingen goed doet’. Wat Verdient Een Compliance Officer

Wat is compliance in de zorg?

Wat betekent compliance in de zorg? – Compliance is een Engelse term die letterlijk ‘voldoen’ of ‘naleven’ betekent. We bedoelen daarmee binnen de zorg in de eerste plaats dat zorginstellingen voldoen aan wettelijke en branche-specifieke regelgeving en accreditaties. Wat Verdient Een Compliance Officer