Hello Fish

Food | Tips | Recipes

Wat Verdient Een Expat?

Wat Verdient Een Expat
Toelichting salaris Expat adviseur – Het salaris van de expat adviseur varieert erg. Het startsalaris ligt ongeveer tussen de 3000 en 4500 euro. Dit kan naar gelang ervaring met name in het bedrijfsleven ook oplopen tot €5000.

Hoeveel verdienen expats in Nederland?

30-procentregeling voor expats blijft bestaan In de Voorjaarsnota van 20 mei 2022 is het voorstel om de regeling af te schaffen, aangepast. Er wordt voorgesteld het voordeel van de 30-procentregeling te maximeren op de zogenaamde ‘Balkenende-norm’. Deze norm heeft een maximumsalaris van 216.000 euro (2022).

Voor bestaande gevallen komt er een overgangsregeling van drie jaar. De voorgestelde wijziging in de Voorjaarsnota is slechts een vooraankondiging. Het bijbehorende wetsvoorstel wordt op Prinsjesdag gepubliceerd. Deze wijziging zal pas ingaan op 1 januari 2024, mits ermee wordt ingestemd tijdens het parlementair debat in het najaar van 2022.

Om momenteel in aanmerking te komen moet je dus een buitenlander zijn en tijdelijk in Nederland komen werken. Ook moet je minimaal 56.000 euro per jaar verdienen als je boven de dertig bent. Ben je onder de dertig en heb je een masterdiploma dan is dat 43.000 euro.

 • Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen, waaronder de TU/e en artsen in opleiding tot specialist, geldt een : zij hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen.
 • Over 30 procent van het loon betalen deze werknemers dan geen belasting.
 • De gedachte achter die regeling is dat daarmee de kosten om te verhuizen naar Nederland worden gecompenseerd.

Het kan de expats veel geld opleveren en daarmee fiscaal interessant zijn om in Nederland te komen werken, een van de redenen waarom de meeste grote bedrijven, Vakbond FNV ziet de regeling daarentegen want de regeling in huidige vorm is een ‘excessieve compensatie voor met name de hogere inkomens’.

 • Ter indicatie, 216.000 euro is een inkomen dat bijna niemand in Nederland verdient.
 • De Balkenende-norm is afgeleid van het salaris van de premier en de gedachte dat openbare bestuurders niet meer mogen verdienen dan 130 procent van het salaris van de premier van Nederland.
 • Ook de meeste expats verdienen ver onder 216.000 euro bruto per jaar.

Voor de meeste mensen die deze regeling aangaat verandert er dus niets.

Waar werken veel expats?

5 feiten over expats in Nederland Een expat oftewel expatriate is iemand die voor een internationale organisatie voor een tijdelijke periode in het buitenland gaat wonen en werken. Expats hebben over het algemeen een relatief hoog salaris, omdat zij vaak voor gerenommeerde bedrijven werken.

In Nederland zijn momenteel zo’n 200.000 expats woonachtig en werkzaam. Vaak zijn zij afkomstig uit hogere sociale klassen. Amsterdam herbergt de meeste expats. Het totale aantal ligt tussen de 50.000 en 100.000. Den Haag komt op de tweede plaats. Ook daar wonen maar liefst zo’n 60.000 expats. De aantallen zijn inclusief partners en kinderen.

Veel internationale organisaties zijn gevestigd in Den Haag. Daarom is het aantal expats hier nog steeds groeiende. Maar ook andere Nederlandse steden trekken steeds meer expats aan, Rotterdam bijvoorbeeld. Hier wonen tussen de 25.000 en 30.000 expats. De meeste expats die in Nederland actief zijn, zijn afkomstig uit Engeland of Amerika.

Gemiddeld blijven expats één tot drie jaar in Nederland wonen en werken. De meeste arbeidscontracten van expats duren namelijk niet veel langer. Omdat het verblijf in Nederland relatief kort is, kiezen de meeste expats voor een huurwoning. In de meeste gevallen in de Randstad, omdat men graag dichtbij het werk woont.

De gunstige regelingen in Nederland maken het aantrekkelijk voor expats om zich in ons land te vestigen. Zo kunnen zij onder bepaalde voorwaarden 30% van hun bruto salaris belastingvrij ontvangen. Daarnaast staat Nederland bekend om haar goede gezondheidszorg en goede infrastructuur.5 feiten over expats in Nederland : 5 feiten over expats in Nederland

Hoe lang mag een expats in Nederland?

Hoe lang blijft een expat?

Hoe lang blijft een expat? Wanneer expats naar Nederland komen om hier te werken kunt u over het algemeen aannemen dat dit niet voor een lange tijd zal zijn.De gemiddelde verblijfsduur van een expat in Nederland is tussen de zes maanden en drie jaar.Er zijn uitzonderingen waarbij expats langer blijven of hun verblijf verlengd wordt, echter zijn de meeste arbeidscontracten voor expats zijn niet veel langer dan drie jaar.Nadat expats een tijdelijke functie hebben bekleed vertrekken ze vaak weer naar hun land van herkomst, ook komt het voor dat ze ergens anders gestationeerd worden en dus (met hun gezin) naar een ander land verhuizen.Wanneer een expat van buiten de Europese Unie afkomstig is gelden er specifiekere regels dan bij expats die afkomstig zijn uit een land binnen de Europese Unie.

Wanneer de vastgestelde periode voor overplaatsing is afgelopen of de maximumduur van het verblijf verstrijkt zal een expat van buiten de Europese Unie weer terug moeten naar zijn eigen land. Echter kan er wel op een andere manier een verblijfsvergunning verkregen zijn, bijvoorbeeld door te trouwen met een burger van de Europese Unie.

Wat doet een expat?

Expat of emigrant? –

“Een expatriate of afgekort expat is iemand die tijdelijk of permanent in een land verblijft met een andere cultuur dan die waarmee hij is opgegroeid” (bron: Wikipedia.org). “Emigratie is de actie waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen.” (bron: Wikipedia.org).

Wie wikipedia er bij pakt ziet dat de definities van expat en emigratie erg op elkaar lijken. Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt voor en door mensen die zich in het buitenland (gaan) vestigen. In de loop der tijd is er wel een nuanceverschil tussen de twee termen ontstaan.

 1. Emigreren wordt tegenwoordig met name gebruikt voor mensen die het land willen verlaten, met de intentie om permanent in een ander land te gaan wonen, alwaar ze werk gaan zoeken of van hun pensioen genieten.
 2. Het woord Expat wordt met name gebruikt voor mensen die werk hebben (gevonden) in het buitenland.

Om deze reden verblijven ze voor langere duur in het buitenland. Dit kan natuurlijk zonder einddatum zijn, of uitlopen en zelfs permanent worden – zeker als men aldaar een lokale partner ontmoet – maar vaak hebben expats in beginsel de intentie om tijdelijk naar het buitenland te gaan en niet permanent daarheen te verhuizen.

 • Expats en emigranten hebben in het algemeen dezelfde verzekeringsbehoeftes.
 • Ziektekosten, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en inboedel zijn bijvoorbeeld voor emigranten even belangrijk om te verzekeren als voor expats.
 • Als mensen zich permanent in het buitenland willen vestigen is er vaak wel behoefte aan een ander soort verzekering dan wanneer men tijdelijk naar het buitenland gaat.

Expats

Maken vaak gebruik van complete pakketten, zodat men alles ineen kan afsluiten. Soms kennen de verzekeringspakketten een beperkte looptijd (5 jaar, of tot 65-jarige leeftijd), omdat ervan uit wordt gegaan dat men tegen die tijd weer terugkeert naar het vaderland. Specifieke zaken zoals arbeidsongeschiktheid, een levensverzekering en de mogelijkheid om in het thuisland te worden behandeld kunnen worden meeverzekerd, of maken standaard onderdeel uit van de verzekering.

Emigranten

Hebben vaak behoefte aan een permanente ziektekostenverzekering die levenslang dekking biedt Vragen vaak naar een verzekering ter overbrugging, totdat de zaken in het nieuwe land zijn geregeld

See also:  Wat Verdient Een Restaurant Manager?

Ziektekostenverzekeringen voor tijdelijk en permanent verblijf in het buitenland

Ziektekostenverzekeringen in het buitenland

Arbeidsongeschiktheid in het buitenland verzekeren

Verlies van inkomen door ziekte of ongeval

Levensverzekering in het buitenland

Overlijdensrisicoverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren in het buitenland

Aansprakelijkheid in het buitenland

Inboedel- en opstalverzekeringen

Huis en Inboedel in Nederland Inboedel in het buitenland

Verzekering ter overbrugging, totdat de zaken in het nieuwe land zijn geregeld

OOM Tijdelijk in het buitenland verzekering

” src=”https://www.expatverzekering.nl/sites/all/modules/contrib/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif” title=” “>

Waarom verdienen expats meer?

Voordelen van expats. Het verhuren van je woning of appartement aan Expats kan flink in het voordeel werken. Expats verblijven veelal in grote steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Hilversum. Buitenlandse bedrijven zijn hier gevestigd en trekken expats naar hun toe. –

Ze hebben een steady inkomen. De reden dat ze hierheen zijn gekomen is voor een baan, een stap in hun carrière en komen hier niet een aantal jaar wonen op de bonnefooi. Een gedegen inkomen is dus gegarandeerd. Één van de grootste voordelen van expats. Een relatief hoog inkomen. Het voordeel van een expat is dat ze vaak een goede baan hebben, maar verdienen meestal niet meer dan bijvoorbeeld een Nederlandse inwoner met dezelfde baan. Toch houden expats aanzienlijk meer inkomen over. Dit komt mede doordat zij fiscale voordelen krijgen en hun huisvesting vaak wordt betaald door de werkgever. De huur wordt op tijd betaald, Een mooi en logisch gevolg van punt 1 & 2. Geen eeuwige huur. Veel verhuurders hebben vooraf de angst dat in de toekomst, de expats niet meer uit hun woning vertrekken. Echter komen de expats hier maar tijdelijk werken op projectbasis. Gemiddeld gaan zij naar 2 jaar weer terug naar hun thuisbasis. Er zijn ook expats die langer blijven en hier samen bijvoorbeeld met hun (expat)partner een bestaan opbouwen. In die gevallen zien wij eigenlijk dat ze dan alsnog zelf iets kopen en dat dan weer verhuren als zij vertrekken. Expats mogen na een half jaar verblijf al zelf iets kopen in Amsterdam/Nederland. Daarnaast is hun inkomen vaak ook nog eens toereikend genoeg. Een absoluut voorbeeld van een voordeel van expats als huurder. Fiscale voordelen max 5 jaar. Nog een reden waardoor ze vaak niet eindeloos blijven zitten in een woning. Een net en duidelijk verhuurproces. Expats huren vaak een zogeheten ‘aanhuurmakelaar’ in of maken gebruik van een relocation bureau. Hierdoor worden zij in het verhuurproces al bijgestaan door een professional. Van te voren weten ze daardoor precies wat ze willen, wat het moet kosten en hoe ze moeten schakelen. Zijn ze geïnteresseerd in jouw woning. Grote kans dat de deal en het papierwerk snel in orde is. Enkele bewoning. Expats wonen vaak alleen, of met z’n tweeën (stel). Expats zijn rustige huurders. Ze komen hier voor hun werk en een serieuze carrière op te bouwen. Vaak hebben expats een groot netwerk aan sociale contacten, omdat ze hier niet vandaan komen. Huisdieren. Het voordeel van expats is ook dat ze meestal geen huisdieren hebben. Het is nog lastig om ze te houden midden in de klim van je carrière. Maar ook om ze mee te nemen, ze de hele dag alleen thuis te laten in de stad en hun korte verblijf zorgen ervoor dat ze vaak niet in het bezit zijn van een huisdier. Wel zo fijn! Ze zijn vaak hoogopgeleid. Een diploma in het hoger onderwijs is een goede entree tot de arbeidsmarkt. Mensen met een hoge opleiding zijn minder vaak werkloos, hebben vaker een hoog inkomen, wonen vaker in een kwalitatief goede (koop)woning, voelen zich vaker gezond en zijn in het algemeen vaker tevreden met het leven De werkgever betaald. Vele expats krijgen een budget beschikbaar voor de verhuizing zelf, voor de aanhuurmakelaar of een maandelijkse bijdrage van de huur of een combinatie hiervan. Dragen bij aan de maatschappij.

Waar wonen veel expats in Nederland?

Vooral in de Randstad – De meesten wonen en werken in de Randstad waar de grote internationaal georiënteerde bedrijven gevestigd zijn. De buitenlandse kenniswerkers zijn te vinden in universiteitssteden als Groningen, Wageningen, Utrecht, Enschede, Nijmegen, Eindhoven en Maastricht.

Hoe wordt ik een expat?

Informatie inwinnen – Nu je je kennis en vaardigheden in kaart hebt gebracht, komt het erop aan dat je uitzoekt welke internationale organisaties bij jouw profiel passen. Sommige organisaties – de Europese Unie bijvoorbeeld – stellen keiharde eisen aan je opleidingsniveau.

Wil je daar als beleidsmedewerker aan de slag, dan moet je minimaal een academische opleiding hebben afgerond. Met een hbo-diploma op zak heeft het geen zin om op die functie te solliciteren, En hoe lang wil je naar het buitenland? Voor een aantal jaren of is een project van een aantal maanden voldoende? Een goede opstap voor een internationale carrière is een traineeship bij een internationale organisatie.

Tijdens je traineeship bouw je een internationaal netwerk op en je loopt kans als expat te worden uitgezonden naar het buitenland. De voordelen hiervan zijn het gemak en de zekerheid ; je werkgever betaalt de verhuizing, regelt veel papierwerk en verzorgt de huisvesting.

Wil je weer terug naar Nederland, dan is het relatief eenvoudig om terug te keren. Een traineeship is niet voor iedereen weggelegd; aan trainees worden hoge eisen gesteld. Vandaar dat alleen talentvolle afgestudeerden voor een traineeship in aanmerking komen. Vraag je ook af in welk land of welke landen je zou willen werken.

Internet vormt bij deze zoektocht een onuitputtelijke bron van informatie. Als je precies weet waar je wilt werken, kun je een kijkje nemen op de website van de gewenste werkgever. Vaak beschikken deze over speciale wervingssites waarop je actuele vacatures kunt vinden.

 1. Daarnaast kan je natuurlijk ook meer gericht zoeken naar een baan in het land van jouw voorkeur, bijvoorbeeld door sites van werving- en selectiebureaus te raadplegen of in de bibliotheek personeelsadvertenties in de kranten en magazines van dat land door te nemen.
 2. Maak ook gebruik van de eventuele contacten die een Nederlandse beroepsvereniging heeft met buitenlandse zusterverenigingen en vergeet oud-studiegenoten niet.

Je bent alweer een stap verder in je zoektocht als je via via ergens binnen kunt komen. Vaak kun je voor inlichtingen ook terecht bij ambassades of consulaten,

Welk land is makkelijk om naar te emigreren?

Regelmatig wordt er binnen Nederland en wereldwijd door allerlei partijen onderzoek gedaan naar rankings van landen als het gaat om emigratie. Uiteraard variëren deze rankings wat per jaar, maar er is vaak wel een rode draad te zien. Hieronder enkele indicaties: Algemeen:

Van de emigranten die in Nederland geboren zijn, verhuist het grootste deel naar België (bijna 15%) of Duitsland (ruim 10%). Ook Spanje en Groot-Brittannië zijn populaire vestigingslanden. Bij emigranten met een tweede generatie-migratieachtergrond staan Turkije en Polen ook in de top 10. Deze landen zijn minder populair onder emigranten met een Nederlandse achtergrond.Laat je de aan Nederland grenzende landen buiten beschouwing, dan scoren onder Nederlanders de volgende landen hoog als bestemmingsland: Frankrijk – Verenigde Staten – Verenigd Koninkrijk – Spanje – Nederlandse Antillen – Australië – Canada – Zwitserland – Nieuw-Zeeland – Italië.Zuid-Europese landen als Spanje – Italië – Portugal – Frankrijk zijn vooral bij 50+’ers in trek.Wereldwijde emigratie (bestemmingsland, ook niet-Nederlanders): Verenigde Staten – Duitsland – Russische Federatie – Saoedi-Arabië – Verenigd Koninkrijk – Verenigde Arabische Emiraten – Canada – Frankrijk – Australië – Spanje.

See also:  Wat Verdient Een Mbo'Er?

Naar specifieke thema’s: (combi van) Veiligheid/stabiliteit, kracht van de economie en gezondheid/leefklimaat

Noorwegen – Zweden – Nieuw-Zeeland – Ierland – Finland – Denemarken – Canada – Oostenrijk – IJsland – Duitsland

Liefde/bij een lokale partner (gaan) wonen (bestemmingsland)

Peru – Griekenland – Filipijnen – Finland – Roemenië – Argentinië – Brazilië – Colombia – Thailand – Polen & Ecuador (blijkt uit een onderzoek onder ruim 14.000 expats en emigranten)

Kwaliteit van leven

Canada – Zweden – Denemarken – Australië – Noorwegen – Zwiterland – Finland – Nederland – Nieuw-Zeeland – Duitsland

Acceptatie (/veiligheid)

IJsland – Oostenrijk – Canada – Nieuw-Zeeland – Duitsland – Zweden – V.S – Australië – Nederland – Noorwegen

Goed georganiseerd onderwijssysteem

Canada – Groot-Brittannië – Duitsland – Australië – Frankrijk – Zwiterland – Verenigde Staten – Zweden – Denemarken – Japan

Goede omstandigheden om kinderen op te voeden

Zweden – Denemarken – Noorwegen – Finland – Canada – Zwitserland – Nederland – Australië – Nieuw-Zeeland – Oostenrijk

Goede omstandigheden voor vrouwen om te wonen

Zweden – Denemarken – Noorwegen – Nederland – Canada – Finland – Zwitserland – Australië – Oostenrijk – Nieuw-Zeeland

Goed investeringsklimaat

Maleisië – Singapore – Tsjechië – Denemarken – Polen – India – Thailand – Israel – Qatar – Indonesië

Goede mogelijkheden om een carrière te starten

Rusland – Verenigde Arabische Emiraten – Turkije – Qatar – Frankrijk – Italië – Groot-Brittannië – China – Hongarije – Saudi-Arabië

Goede woon- en leefomstandigheden voor ouderen (gezondheid)

Spanje – Italië – Frankrijk – Oostenrijk – Portugal: bekend als vakantieland – bekende cultuur en taal – niet te ver van Nederland – zelfde valuta

Goede omstandigheden voor ondernemers

Thailand – China – Maleisië – India – Indonesië – Singapore – Verenigde Staten – Filipijnen – Vietnam – Canada

Goede omstandigheden voor milieubewust, duurzaam leven

Zweden – Zwitserland – Finland – Noorwegen – Japan – Duitsland – Denemarken – Canada – Nederland – Australië

Specifieke programma’s voor expats en emigranten (goed vestigingsklimaat, flexibele regelgeving)

Europa (Cross Border), Scandinavische landen (bv. Emigration Express to Sweden), Canada (Express Entry), Australië (Global Talent Program), Nieuw Zeeland (Jobs Down Under).

Vaak is in de onderzoeken binnen de thema’s gekeken naar een combinatie van meerdere factoren en criteria waarop landen beoordeeld zijn. Zo is bij de carrière ranking gekeken naar onder andere arbeidsmarkt, economische stabiliteit, ondernemingsgezindheid, inkomensgelijkheid, innovatieve karakter, mate van progressiviteit. Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur Waar staat JoHo voor: Missie & Concept Missie & Visie

JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.Via fysieke en online platforms wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo.JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten. JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland.

 Chapters Tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp, ben je ingelogd dan kun je in de notes (comments) je aantekeningen maken die alleen voor jou zichtbaar zijn en blijven”>  Teksten & Informatie  JoHo ‘chapter ‘pagina Wat vind je op een JoHo ‘chapter’ pagina?

  JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina’s kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

Via alle aan het chapter verbonden webpagina’s kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

F ootprints: bewaren

Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpageDit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Aantekeningen: maken

Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Je kunt zelf online aantekeningen maken en bewaren, je eigen antwoorden geven op tests, of bijvoorbeeld checklists samenstellen.De aantekeningen verschijnen direct op de pagina en zijn alleen voor jou zichtbaar De aantekeningen zijn zichtbaar op de betrokken webpagine en op je eigen userpage.

Prints: maken

Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.

Wat voor werk doen expats in Nederland?

Voor welke bedrijven werken expats?

Voor welke bedrijven werken expats? Wanneer expats naar Nederland komen hebben zij in de meeste gevallen al een baan gevonden, dit kan het geval zijn omdat ze door hun werkgever uitgezonden zijn naar Nederland of omdat zij aangenomen zijn bij een werkgever in Nederland.Veel expats wonen rondom de grote steden in de Randstad en in het zuiden van het land rondom de steden Eindhoven, Maastricht, Tilburg en Breda.Dit is mede het geval omdat veel grote bedrijven zich in steden als deze hebben gevestigd, denk hierbij aan bedrijven als ASML, NXP Semiconductors en Philips maar ook aan internationale organisaties zoals het Internationale Gerechtshof, Europol en de Verenigde Naties.De multinationals Shell, Aegon en Siemens halen veel hoogopgeleide multinationals naar Den Haag.Expats kunnen ook naar Nederland komen zonder vooraf een baan gevonden te hebben, in dat geval maken veel expats gebruik van uitzend- en bemiddelingsbureaus die speciaal gericht zijn op expats.Deze bureaus staan worden vaak ingezet door bedrijven om de passende expat bij openstaande vacatures te vinden.Een expat hoef je vaak niets te betalen om gebruik te maken van de diensten van van uitzend- en bemiddelingsbureaus, de bedrijven die bureaus als deze inhuren betalen voor hun hulp bij het zoeken van de juiste kandidaat.

: Voor welke bedrijven werken expats?

Wie heeft recht op de 30 %- regeling?

Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, gelden de volgende voorwaarden:

De werknemer is bij u in dienst, De werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid ( deskundigheidsvereiste ). De werknemer voldoet aan de definitie van ingekomen werknemer, Wij hebben een beschikking afgegeven waaruit blijkt dat u van de 30%-regeling gebruik kunt maken.

Waarom komen expats naar Nederland?

Waarom kiezen expats Nederland? – Expats vinden het vaak een aantrekkelijke optie om zich in Nederland te vestigen. Dit heeft te maken met de financiële regelingen die Nederland voor expats heeft getroffen. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden 30% van hun bruto salaris belastingvrij ontvangen.

 1. Ook komen expats in aanmerking voor een hypotheekrenteaftrek en betalen ze geen belasting over hun netto vermogen.
 2. Daarnaast staat Nederland wereldwijd goed aangeschreven als vestigingsland voor een buitenlandse werkervaring.
 3. Veel expats zijn tevens onder de indruk van de buitengewone hoge levensstandaard in Nederland.

Hierbij kan gedacht worden aan de uitstekende gezondheidszorg en het goed georganiseerde openbaar vervoer. Verder zijn werknemers uit landen als Amerika en Japan gewend aan lange werkdagen en weinig betaalde vakantiedagen. In Nederland is dit vaak beter geregeld.

Kan een expat een hypotheek krijgen?

EU-nationaliteit Je kan dan in principe gewoon een Robuust hypotheek aanvragen onder de reguliere voorwaarden, zolang je inkomen uit loondienst krijgt. Je kan als expat maximaal 100% van de marktwaarde van je woning lenen en 106% als je je huis ook gelijk wil verduurzamen.

Wat is het verschil tussen een expat en een immigrant?

De definitie van het woord expat en immigrant – Denk er maar eens over na. De definitie van een expat is ‘een persoon die buiten het vaderland verblijft’. Een immigrant is een persoon die permanent komt wonen in een ander land. Er is hier één onderscheid gemaakt: immigranten zijn van plan in het land te blijven wonen.

Expats, of dat nou over tien maanden of over tien jaar is, zijn van plan weer naar hun vaderland terug te keren. In de praktijk is er meer onderscheid te maken en blijven expats soms toch ook in het land wonen. Expat is een term die is gereserveerd voor westerse blanken die in het buitenland gaan werken.

Afrikanen en Arabieren zijn immigranten. Het woord immigrant is veel meer geladen dan de definitie in de vorige alinea. Het heeft veel connotaties, vooroordelen en veronderstellingen over klasse, opleiding en voorrecht. Net zoals de term expat andere aannames oproept.

Lees ook: Speak up & stand up – dit is wat je zelf kunt doen tegen racisme De huidskleur is overigens niet het enige kenmerk waardoor onderscheid wordt gemaakt tussen expats en immigranten. Ook sociale klasse en economische status spelen hierin mee. Polen die schoonmaakwerk gaan doen, of in de beveiliging of kassen gaan werken, worden namelijk ook migranten genoemd.

En dat terwijl zij in feite expats zijn. “Het gaat niet om de kleur van je huid en niet om het salaris dat je verdient”, zegt Yvonne McNulty, een expat-onderzoeker en hoofddocent aan de school voor menselijke ontwikkeling en sociale wetenschappen aan de SIM University in Singapore, tegen de BBC,

Hoeveel verdien je als offshore?

Een goed offshore salaris – Het offshore salaris is hoog, omdat het een grote verantwoordelijkheid en risico met zich meebrengt om op een eiland te werken. Je bent midden op zee, je hebt geen familie om je heen en je bent vaak twee weken tot een maand van huis.

Daar staat een goed booreiland salaris tegenover. Het salaris van de werknemers op een booreiland is afhankelijk van de functie. Als je kok of bakker bent kun je al tot 44.500 euro per jaar verdienen. Mechanici kunnen 34.900 euro per jaar verdienen en als elektricien kun je 41.000 euro per jaar verdienen.

Als engineer kun je bij het werken op een booreiland een salaris verdienen van 42.500 euro. Dit kan oplopen tot een bedrag van 66.500 euro en hoger per jaar, dit hangt af van de functie, je ervaring en je opleiding. Senior functies kunnen de engineer zomaar 147.600 euro per jaar opleveren.

Als je rigger bent dan kun je 53.000 euro per jaar verdienen. Een rigger is iemand die op een rig de verantwoordelijkheid heeft voor het verplaatsen van een extreem groot of zwaar object. Deze objecten kunnen wel duizenden kilo’s wegen. Zoals je kunt zien kan het salaris van werknemers op een booreiland hoog oplopen.

Je draait eigenlijk evenveel uren als mensen die op het vaste land werken, maar je hebt andere werktijden en je gaat na je werk niet naar huis. Het lijkt alsof je veel vrij bent, maar de weken dat je werkt maak je lange dagen van twaalf uur. Genoemde salarissen zijn voorbeelden, natuurlijk zijn hier gradaties in.

Waar is het rustig wonen in Nederland?

Tubbergen, Dalfsen en Dinkelland, alle drie in Overijssel, zijn de veiligste gemeentes om te wonen. Daar is relatief gezien de minste misdaad geregistreerd. Rozendaal, Bloemendaal en Wassenaar, chique dorpen met dure villawijken, scoren vooral hoog dankzij de aanwezigheid van natuur en water.

Waar rustig wonen Nederland?

Uitblinkers – De veiligste gemeenten liggen in Overijssel: Tubbergen, Dalfsen en Dinkelland hebben de minste criminaliteit. Juist de chique gemeenten met veel villawijken scoren goed op natuur. Wassenaar, Rozendaal en Bloemendaal zijn hier de uitblinkers. Amsterdam, Roermond en Maastricht hebben juist veel winkels en horeca.

Waar wonen weinig mensen in Nederland?

1: Ruigoord – De nummer 1 van deze lijst is ook meteen een bijzonder geval. Ruigoord is namelijk het enige Nederlandse dorp zonder inwoners. Deze plaats vlak bij Amsterdam dreigde in de jaren ’70 geheel te verdwijnen. Vanwege de uitbreiding van de Amsterdamse haven, besloot de regering in 1968 namelijk om het dorp af te breken, om plaats te maken voor een industrieterrein.

Vier jaar later kraakte een groep kunstenaars Ruigoord echter, waarna het dorp jarenlang in een soort kunstenaarskolonie veranderde. In 1997 ontruimde de politie deze culturele vrijhaven. Desondanks besloot de gemeente drie jaar later dat een deel van Ruigoord mocht blijven bestaan, maar dat er geen mensen meer mochten wonen.

De gebouwen van het dorp worden nu vooral voor culturele evenementen gebruikt. Zo komt het dat de plaats nog steeds als dorp staat geregistreerd met een eigen postcode, terwijl de plaats geen enkele inwoner heeft.

Wat voor werk doen expats in Nederland?

Voor welke bedrijven werken expats?

Voor welke bedrijven werken expats? Wanneer expats naar Nederland komen hebben zij in de meeste gevallen al een baan gevonden, dit kan het geval zijn omdat ze door hun werkgever uitgezonden zijn naar Nederland of omdat zij aangenomen zijn bij een werkgever in Nederland.Veel expats wonen rondom de grote steden in de Randstad en in het zuiden van het land rondom de steden Eindhoven, Maastricht, Tilburg en Breda.Dit is mede het geval omdat veel grote bedrijven zich in steden als deze hebben gevestigd, denk hierbij aan bedrijven als ASML, NXP Semiconductors en Philips maar ook aan internationale organisaties zoals het Internationale Gerechtshof, Europol en de Verenigde Naties.De multinationals Shell, Aegon en Siemens halen veel hoogopgeleide multinationals naar Den Haag.Expats kunnen ook naar Nederland komen zonder vooraf een baan gevonden te hebben, in dat geval maken veel expats gebruik van uitzend- en bemiddelingsbureaus die speciaal gericht zijn op expats.Deze bureaus staan worden vaak ingezet door bedrijven om de passende expat bij openstaande vacatures te vinden.Een expat hoef je vaak niets te betalen om gebruik te maken van de diensten van van uitzend- en bemiddelingsbureaus, de bedrijven die bureaus als deze inhuren betalen voor hun hulp bij het zoeken van de juiste kandidaat.

: Voor welke bedrijven werken expats?

Waar in Nederland verdien je het meest?

De grootverdieners in Nederland zijn medisch specialisten, huisartsen en directeurs en leidinggevenden. De vermelde salarissen zijn de maximale bruto-maandlonen, op basis van 30 jaar ervaring.