Hello Fish

Food | Tips | Recipes

Wat Verdient Een Hoofdinspecteur Van Politie?

Wat Verdient Een Hoofdinspecteur Van Politie
Als hoofdinspecteur bij de politie verdien je een bruto maandsalaris tussen de € 2.866,- en € 5.228,-. Omdat je volgens de Politie-cao werkt, word je op basis van je leeftijd, opleidingsniveau en ervaring ingedeeld in salarisschaal 10 of 11.

Wat verdient een hoofdcommissaris politie?

Toelichting salaris Hoofdcommissaris – Afhankelijk van de instroomleeftijd, werkervaring en het dienstgebied wordt de hoogte van het inkomen van Hoofdcommissaris vastgesteld. Dit ligt tussen de €5411 en €8225 bruto per maand. Verder krijgt men flexibele arbeidstijden, toeslagen op het inkomen bij diensten buiten de reguliere 9 tot 5 tijden.

Hoeveel verdient politie chef?

Gemiddelde maandelijks-salaris voor Chef (m/v) bij Politie in Nederland is ongeveer € 5.199, wat 81% boven het nationale gemiddelde ligt.

Wat verdient iemand op de meldkamer politie?

Salaris centralist meldkamer 2023 De ene hulpdienst betaalt net iets meer dan de ander. Werkervaring speelt ook een rol. Hoe meer ervaring je hebt, hoe meer geld je verdient. Maar over het algemeen ligt het salaris van een centralist meldkamer in 2023 tussen de € 2.400 en € 4.000 bruto per maand.

Welke rang is inspecteur?

Nederland – Politie Nederland De rang inspecteur van politie zit tussen en en is een leidinggevend niveau. Een inspecteur kan werkzaam zijn bij verschillende onderdelen van de politie en vervult meestal een leidinggevende functie. Op de meeste bij de politie geven inspecteurs, samen met de wijkteamchef (meestal een ) leiding aan de werkzaamheden van de agenten, hoofdagenten en brigadiers op het wijkteam.

Hoe wordt ik hoofdinspecteur bij de politie?

De basisopleiding hoofdinspecteur van politie – Om de basisopleiding hoofdinspecteur te mogen volgen moet men ten minste 6 jaar dienst hebben in de graad van inspecteur van politie en slagen in een vergelijkend examen ofwel gerekruteerd zijn als gespecialiseerde aspirant-hoofdinspecteur via een bijzondere aanwervingsprocedure.

See also:  Wat Verdient Een Implantoloog?

de plaats, de functie en de rol van de politiediensten in onze samenleving (± 24 uur)de plaats, de functie en de rol van de hoofdinspecteur in de politiediensten (± 36 uur)de basisvaardigheden en competenties van de hoofdinspecteur van politie (± 64 uur)het verwerven van basiscompetenties inzake management en beheer van human resources (± 60 uur)de leiding van een team in een operationeel leidinggevende rol (± 74 uur)handhaving en herstel van de openbare orde (± 72 uur)bijzondere bestuurlijke politie (± 70 uur)verkeer en wegverkeer (± 58 uur)courante opdrachten inzake gerechtelijke politie (± 210 uur)specifieke situaties inzake gerechtelijke politie (± 44 uur)actualiteitsfenomenen (± 8 uur)fysieke en mentale training (± 40 uur)geweldsbeheersing (± 50 uur)tweede landstaal (± 30 uur)

Deze opleiding omvat ook 2 stages:

een opleidingsstage in management en leadership (1 week)een opleidingsstage in operationele situaties (4 weken)

De opleiding wordt afgesloten met een eindexamen. De aspirant hoofdinspecteur die slaagt wordt vast benoemd.

Wat is een goed netto pensioen?

Gemiddeld netto pensioen in Nederland – Een gemiddeld netto pensioen is lastig te bepalen, omdat er vele uitschieters zijn; sommigen hebben (veel) moeite om rond te komen na hun pensioen, terwijl anderen zich nergens zorgen over hoeven te maken. Echter kan er op basis van cijfers van o.a.

 • Het Nibud en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een voorzichtige inschatting worden gemaakt van het gemiddeld netto pensioen in Nederland.
 • Het gemiddeld netto pensioen per maand wordt berekend door belastingen af te trekken van het bruto pensioen.
 • De belastingen bedragen ongeveer 35-40%.
 • Rekening houdend met de AOW, aanvullend pensioen, inkomen uit vermogen en overig aanvullend inkomen komt het gemiddeld netto pensioen in 2021/2022 uit op €2200,- – €2500,- per maand.
See also:  Wat Verdient Een Social Media Manager?

Voor alleenstaanden ligt dit bedrag iets lager; gemiddeld tussen de €1400,- en €1700,-. Let op: deze bedragen veranderen jaarlijks, laat je goed informeren over de meest actuele cijfers.

Wat moet je studeren om inspecteur te worden?

Nadat je voor de selectieproeven geslaagd bent, kan je de opleiding in een van de erkende politiescholen aanvatten. De opleiding voor inspecteur van politie duurt 18 maanden, waarvan 12 maanden opleiding en 6 maanden probatiestage. De opleiding is opgebouwd uit twee grote blokken, transversale clusters en een probatiestage.

 • Blok 1: Hier wordt de basis van het politiewerk meegegeven.
 • De aspirant-inspecteurs krijgen onder andere les over de politiestructuur alsook over de geschiedenis van de politie.
 • Daarnaast zijn er ook enkele theoretische vakken die als basis dienen voor de vakken uit blok 2.
 • Alvorens verder te mogen gaan naar blok 2 moet je slagen voor de examens van blok 1.

Blok 2: In dit blok worden de theoretische vakken verder uitgediept door ze in de praktijk om te zetten. Hiervoor worden er verschillende oefenmomenten, werkplekleren genoemd, georganiseerd. Ook rollenspelen komen geregeld aan bod. Tijdens deze rollenspelen wordt namelijk duidelijk of de aspirant in staat is de theorie in de praktijk om te zetten.

 1. Op het einde van blok 2 moeten de aspiranten eindexamens afleggen over de verschillende vakken.
 2. Transversale clusters: Dit zijn de vakken die gedurende heel de opleiding aangeleerd, getraind en getest worden, bijvoorbeeld sport en geweldbeheersing.
 3. Hier wordt tijdens de hele opleiding intensief aan gewerkt zodat de aspiranten klaar zijn voor het terreinwerk.

De normale lesuren zijn tussen 8u25 en 16u00 met inbegrip van pauzes. Tijdens het werkplekleren daarentegen draaien de aspiranten mee met de dienstplanning van de werkplek. Probatiestage Na het slagen voor de eindexamens van blok 2 en de transversale clusters is er een probatiestage van 6 maanden.