Hello Fish

Food | Tips | Recipes

Wat Verdient Een Klinisch Chemicus?

Wat Verdient Een Klinisch Chemicus
Het salaris is ingedeeld volgens schaal 80 (FWG 3.0) en bedraagt minimaal € 6.362,- en maximaal € 9.781,- per maand op basis van 36 uur.

Wat moet je studeren om klinisch chemicus te worden?

Klinische chemie in het UMC Utrecht – De afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL) in het UMC Utrecht hecht groot belang aan vakkundigheid, persoonlijke aandacht en patiëntvriendelijkheid; zo zijn wij bijvoorbeeld gespecialiseerd in bloedafname bij kinderen.

Daarnaast zijn wij op nationaal en internationaal niveau een referentiecentrum voor Point-of-Care-Testen. Wanneer jij de studie geneeskunde, farmacie, biomedische wetenschappen of biochemie hebt afgerond, kun jij je specialiseren tot laboratoriumspecialist klinische chemie. Wij bieden jou een professioneel opleidingsklimaat met ruimte voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over het vakgebied en de vooropleidingseisen kun je vinden op de website van de NVKC,

Hoeveel verdient onderzoeker Klinische Chemie netto?

1. Onderzoeker Klinische Chemie – Het minimale maandsalaris start bij €15.000 en dit kan oplopen tot €20.000. Maar zo’n baan ligt natuurlijk niet voor het oprapen.

Hoe lang duurt opleiding klinisch chemicus?

De opleiding tot klinisch chemicus duurt 4 jaar en is gericht op het verwerven van de voor het vak noodzakelijke competenties. In het AMC zijn op de afdeling klinische chemie gemiddeld 2 plaatsen voor een klinisch chemicus in opleiding (kcio).

Hoeveel verdient een onderzoeker Klinische Chemie per jaar?

Salaris van de beroepsfamilie – het beroep Onderzoeker Klinische Chemie valt onder de beroepsfamilie Klinisch-chemisch onderzoekers. Het salaris Klinisch-chemisch onderzoekers ligt gemiddeld op € 12916 bruto per maand.

Wat verdient een hbo chemie?

Hoe ontwikkelt mijn salaris zich na deze opleiding? – Na je studie start je tussen de 2337 euro en 3091 euro bruto. Dit kan na 10 jaar oplopen naar 3552 euro tot 5115 euro bruto. In onderstaande grafiek zie je hoe jouw salaris zich kan ontwikkelen als je aan het werk gaat na de opleiding Chemische Technologie. Toon netto bedragen

Welk niveau moet je hebben voor onderzoeker klinische chemie?

Sollicitatie – Wilt u in aanmerking komen voor de opleiding tot klinisch chemicus? Dan heeft u een relevante universitaire natuurwetenschappelijke (biochemie, medische biologie) of humane geneeskundige (biomedische wetenschappen, farmacie, geneeskunde) vooropleiding afgerond.

Waar werkt een chemicus?

Een chemicus werkt meestal in een laboratorium. Hier wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling, eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van chemische stoffen. Door deze onderzoeken kunnen nieuwe producten en kennis worden ontwikkeld.

Wat doe je als chemicus?

Taken chemicus –

Onderzoeken, ontwikkelen en/of verbeteren van theorieën, methoden en technieken op chemisch gebied. Onderzoeken van de samenstelling, eigenschappen en toepasbaarheid van producten en stoffen. Ontwikkelen van nieuwe stoffen en veranderen en/of verbeteren van eigenschappen van stoffen. Bespreken van vorderingen met de directie. Beoordelen van onderzoeken en adviseren op basis hiervan over vervolgonderzoek. Trekken van conclusies en bevindingen vastleggen in een rapport. Ontwikkelingen bijhouden binnen zijn of haar vakgebied en congressen en symposia bezoeken. Wetenschappelijke artikelen schrijven. Deelnemen aan multidisciplinair overleg en ontwikkelingsprojecten. Ontwikkelen van procedures op het gebied van veiligheid en kwaliteitscontrole voor producenten en gebruikers.

Wat verdient een master Chemie?

· Master: met een masterdiploma op zak ontvang je gemiddeld 2.889 euro bruto. Naast het type diploma en het aantal jaren dienst, kan de plaats waar je werkt ook een doorslaggevende factor zijn.

Hoe word je klinisch chemisch onderzoeker?

Aanmelden – Neem voor meer informatie over de aanmeldprocedure contact op met de contactpersoon voor deze opleiding.

De opleiding is bedoeld voor zorgprofessionals. De startdatum wordt in overleg bepaald. De opleiding duurt 4 jaar. Je wordt toegelaten met een relevante afgeronde natuurwetenschappelijke (biochemie, medische biologie) of humane geneeskundige (biomedische wetenschappen, farmacie, geneeskunde) vooropleiding. lees meer op www.nvkc.nl

Wat Verdient Een Klinisch Chemicus

Wat valt onder Klinische Chemie?

Klinische Chemie is het vakgebied dat zich bezighoudt met medisch laboratoriumonderzoek van bloed en andere lichaamsvochten. Het vak kent zijn oorsprong in de biochemie: door het aantonen van stoffen als zouten, eiwitten en stofwisselingsproducten in lichaamsvochten kunnen ziekten worden aangetoond of uitgesloten.

Wat valt er onder Klinische Chemie?

Onderzoek geeft antwoord – In het klinisch chemisch laboratorium worden vele lichaamsvloeistoffen onderzocht zoals: serum, plasma, urine, faeces, liquor, beenmerg, ascitesvocht, oogvocht, pleuravocht, sperma. Bij de meeste ziekten geeft vaak slechts één of enkele van deze onderzoeken een afwijkend resultaat.

En bij sommige ziekten geeft onderzoek zelfs helemaal géén afwijkingen te zien. Het is dus onzin om zomaar onderzoek te doen. Het is de arts die – eventueel na overleg met de klinisch chemicus – beslist welke van de vele mogelijke onderzoeken nodig zijn. Ons onderzoek moet de vragen van de arts beantwoorden.

Daarom onderzoeken wij alleen datgene waar de arts om vraagt. De uitslag van ons onderzoek heeft alleen betekenis in combinatie met de gegevens van de ziektegeschiedenis van de patiënt en de bevindingen van eventueel ander onderzoek. Al die gegevens zijn bekend bij de behandelend arts.

See also:  Wat Verdient Een Artiest Aan Spotify?

Welke opleiding voor chemicus?

Je bent geïnteresseerd in chemie, milieu, biochemie of voeding? Een praktisch-wetenschappelijke opleiding, daar heb je wel zin in? Dan is een opleiding Chemie iets voor jou. Ga je voor Chemie, dan heb je de keuze tussen drie afstudeerrichtingen: Biochemie, Chemie en Milieutechnologie.

Hoe word je klinisch chemisch onderzoeker?

Aanmelden – Neem voor meer informatie over de aanmeldprocedure contact op met de contactpersoon voor deze opleiding.

De opleiding is bedoeld voor zorgprofessionals. De startdatum wordt in overleg bepaald. De opleiding duurt 4 jaar. Je wordt toegelaten met een relevante afgeronde natuurwetenschappelijke (biochemie, medische biologie) of humane geneeskundige (biomedische wetenschappen, farmacie, geneeskunde) vooropleiding. lees meer op www.nvkc.nl

Wat Verdient Een Klinisch Chemicus

Wat doe je als chemicus?

Taken chemicus –

Onderzoeken, ontwikkelen en/of verbeteren van theorieën, methoden en technieken op chemisch gebied. Onderzoeken van de samenstelling, eigenschappen en toepasbaarheid van producten en stoffen. Ontwikkelen van nieuwe stoffen en veranderen en/of verbeteren van eigenschappen van stoffen. Bespreken van vorderingen met de directie. Beoordelen van onderzoeken en adviseren op basis hiervan over vervolgonderzoek. Trekken van conclusies en bevindingen vastleggen in een rapport. Ontwikkelingen bijhouden binnen zijn of haar vakgebied en congressen en symposia bezoeken. Wetenschappelijke artikelen schrijven. Deelnemen aan multidisciplinair overleg en ontwikkelingsprojecten. Ontwikkelen van procedures op het gebied van veiligheid en kwaliteitscontrole voor producenten en gebruikers.

Wat betekent klinische chemie?

Klinische Chemie – Laboratoriumspecialisme – Erasmus MC Bij de afdeling Klinische Chemie doen we laboratoriumonderzoek naar bloed en andere lichaamseigen stoffen. Dit onderzoek helpt bijvoorbeeld om uw gezondheid te bepalen of om het effect van een behandeling te volgen.

Over ons Ons laboratorium voert elk jaar ongeveer 6.5 miljoen bepalingen uit. Wij zijn dan ook in staat om 24 uur per dag, zeven dagen per week onderzoek te doen. We doen onderzoek naar de vele stoffen in het lichaam van een mens: van onder andere bloed, urine, feces, haar, beenmerg en traanvocht. We richten ons daarbij altijd op bepaalde kenmerken.

We tellen bijvoorbeeld de hoeveelheid witte bloedcellen of meten een eventueel tekort aan een vitamine. De resultaten kunnen iets zeggen over uw gezondheid of behandeling. Onderzoek doen we altijd in opdracht, meestal van uw huisarts of een arts van het Erasmus MC.

 • Onze afdeling Klinische Chemie wil vanuit haar vakinhoudelijke kennis en proces-georiënteerde werkwijze leidend zijn binnen het vakgebied Personalized Medicine / Laboratory Medicine en deze kennis overdragen aan de medisch specialisten van nu en de toekomst.
 • De afdeling Klinische Chemie wil haar pijlers op de technologische (Omics) ontwikkelingen richten, bv. metabolomics en farmacogenomics, waarbij de integrale, big data aanpak, steeds belangrijker wordt.
 • De afdeling Klinische Chemie wil naast evaluatie van analytische en klinische performance van testen, ook informatie over klinische effectiviteit van (nieuwe) diagnostische testen genereren bij de translatie van beloftevolle biomarkers tot medische testen.
 • De afdeling Klinische Chemie wil een belangrijke bijdrage hebben in de overdracht van haar kennis en kunde aan nieuwe generaties artsen, specialisten laboratoriumgeneeskunde, laboratoriummedewerkers en andere professionals in de zorg, en daarmee naar uitdaging en voldoening van haar medewerkers.

Wat beogen we met onze proces-georiënteerde werkwijze? Voor goede en snelle diagnostiek is procesoptimalisatie van groot belang. Door het gebruik van 1 laboratorium informatiesysteem in het Erasmus MC is het sinds kort mogelijk om de lichaamsmateriaal waarvan diagnostiek is aangevraagd, real-time te volgen.

Dat wil zeggen: iedere stap wordt vastgelegd en de efficiëntie van het gehele proces kan geanalyseerd worden. Op deze wijze kan de afdeling Klinische Chemie steeds slimmer omgaan met data die voortkomen uit het gehele proces van de individuele aanvragen. Met die kennis kunnen geleidelijk alle processen binnen de laboratoriumdiagnostiek, inclusief de DNA diagnostiek, geoptimaliseerd worden.

Alles in het belang van de patiënt. Als afdeling voeren we ook een aantal bijzondere testen uit zoals:

 • Actief vitamine B12 (tekorten opsporen).
 • Biochemische analyses voor aantonen of uitsluiten van taaislijmziekte
 • DNA-testen naar de effectiviteit van medicijnen ()
 • Niersteenanalyse met röntgendiffractie
 • Steroïden in hoofdhaar

Hyperlinks: Onze laboratoriumspecialisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Op de website van de NVKC vindt u ook informatie over allerlei testen en antwoord op veelgestelde vragen:, Download hier ons jaarverslag Bezoek ook onze Klinische Chemie pagina.

Voor alle informatie omtrent onze laboratoriumdiagnostiek verwijzen wij u graag naar de van de laboratoriumdiagnostiek pagina van het Erasmus MC. Op deze pagina kunt u uitgebreide informatie vinden omtrent ons aanbod in de, evenals bijbehorende voorwaarden en tarieven, alsmede de benodigde en aanwijzingen om materiaal goed en veilig naar ons te versturen.

Het laboratorium is per april 2016 ISO-geaccrediteerd (ISO 15189, M098, testen). Klik voor meer informatie over het verrichtingenpakket in relatie tot de scope. De afdeling Klinische Chemie streeft naar een snelle afhandeling van patientmateriaal. Voor onze 24/7 algemene hematologische celtellingen en algemene chemie en immunochemie hanteren wij een terugrapportagetijd van respectievelijk 30 en 60 minuten (gerekend vanaf het moment dat het materiaal op het laboratorium komt tot het moment dat er een uitslag wordt gerapporteerd aan de aanvragende dokter).

 • Om onze dienstverlening continue op een hoog niveau te houden controleren wij periodiek of we deze terugrapportage tijden halen.
 • Hiervoor stellen wij ons zelf als norm dat tenminste 90% van al onze 24/7 hematologie en algemene (immuno)chemie aanvragen binnen de gestelde terugrapportagetijd bekend moeten zijn voor de aanvragende dokter.
 • Doorlooptijden Klinische Chemie 2023:
See also:  Wat Verdient Een Registeraccountant?

Wat Verdient Een Klinisch Chemicus Klik voor alle informatie over onze Centrale Bloedafname

 1. Farmacogenetica is het onderzoek van DNA om in te schatten hoe snel geneesmiddelen worden afgebroken door het lichaam.
 2. Doel: Vaststellen wat de juiste dosering is per persoon, op basis van een DNA-profiel: Medicatie op Maat,

Hoe ontstaat een niersteen? Nierstenen (urinewegstenen) kunnen ontstaan in alle delen van de urinewegen, bij alle mensen van alle leeftijden en worden al eeuwen lang wereldwijd gevonden. Kristalvorming is een dynamisch proces, waarbij kernvorming, groei, aggregatie en oplossing een rol spelen (bij iedereen worden kristallen gevormd en meestal ook weer opgelost).

De voornaamste oorzaak van nierstenen is een onvoldoende vochtopname, waardoor de urine verzadigd resp. oververzadigd raakt met bepaalde kristallen. Hierbij spelen de ionsterkte, de aanwezigheid van complexvormers en -remmers (citraat, oxalaat, urinezuur, magnesium, pyrofosfaat, eiwit), het volume en de pH van de urine (bv.

alkalivorming door ureumsplitsende bacteriën zoals Proteus) een belangrijke rol. Factoren die een rol spelen bij de vorming van Nierstenen:

 1. Dieet Calcium: De meeste stenen bevatten calcium welke ontstaan door een te hoog calciumgehalte in de urine. Dit calcium komt niet zozeer in de urine terecht door calciumrijk voedsel maar door factoren die direct of indirect de uitscheiding van calcium naar de urine bevorderen (zoals zout, eiwitten koolhydraten en parathormoon). Oxalaat: Vormt met calcium wheweliet en weddeliet en zit in vele voedingsstoffen (zoals: thee, cola, witte wijn, rabarber, aardbeien, frambozen, tomaten, chocolade, noten, bieten spinazie) Calcium vormt in de darmen een complex met oxalaat en voorkomt zo dat oxalaat in de nieren terecht komt, waardoor er geen kristallen gevormd kunnen worden. Citroenzuur: Ondermeer aanwezig in citrusvruchten. Gaat de vorming van stenen tegen. Urinezuur: Bij een verhoogd gehalte aan urinezuur in de urine (hyperuricosurie) kunnen er ook nierstenen ontstaan. Urinezuur is afkomstig van purines die aanwezig zijn in cellulair materiaal: proliferatie van lichaamscellen, voedingsmiddelen (zoals: vlees, zeevruchten, orgaanvlees, linzen, gevogelte)
 2. Urineweginfecties Veroorzaken vaak fosfaatstenen zoals apatiet, brushiet, struviet en eventueel whitlockiet.
 3. Stofwisselingsstoornissen Hierbij zijn er enzymdefecten of transportdeffecten die kunnen leiden tot een verhoogde concentratie van een metaboliet waardoor de oplosbaarheid overschreden wordt en er kristallen gevormd kunnen worden:

Samenstelling nierstenen Enkele Nederlandse gegevens: mensen hebben met stenen te maken resp. te maken gehad en ca.175.000 lopen er onbewust mee rond. Waarvan: 1.30-35% nierstenen 2. Ca.60% ureterstenen 3. Rest blaasstenen 4. Verhouding man : vrouw = ca.2 : 1 5. Wat Verdient Een Klinisch Chemicus Vitamine B12 deficiëntie Een tekort aan vitamine B12 gaat veelal gepaard met vermoeidheid en neurologische klachten zoals tinteling in vingers en tenen. Het vaststellen van een tekort aan vitamine B12 kan doormiddel van een aantal diagnostische testen. Vitamine B12 Vitamine B12 gehalte in bloed. Bij een waarde <148 pmol/L in combinatie met duidelijke klinische klachten is de kans groot dat er sprake is van een vitamine B12 tekort. Actief B12 Vitamine B12 gebonden aan transcobalamine II (holotranscobalamine). Deze test heeft een betere diagnostische sensitiviteit dan vitamine B12 voor het opsporen van een B12 tekort (actief B12 <32 pmol/L).

 • Transcobalamine
 • Specifieke marker voor de onverzadigde bindingscapaciteit van het vitamine B12 transporteiwit transcobalamine.
 • Methylmalonzuur (MMA)

Specifieke test voor het aantonen van een vitamine B12 tekort op cellulair niveau. Aanbevolen ter bevestiging van een vitamine B12 tekort indien B12<300 pmol/L of actief B12<32 pmol/L. Homocysteïne Sensitieve test voor het opsporen van o.a. een vitamine B12 of foliumzuur tekort op cellulair niveau. Homocysteïne is niet specifiek voor een B12 tekort. Foliumzuur Test meet het folaat gehalte in het bloed of erytrocyten. Deze test wordt vaak in combinatie met het vitamine B12 aangevraagd om de oorzaak van een macrocytaire anemie te verklaren. Vragen? Voor inhoudelijke vragen over bovengenoemde biomarkers kunt u contact opnemen met: Dhr. Dr.C. Ramakers ([email protected]). Een gezamenlijke massaspectrometriefaciliteit ! Door concentratie van kennis op één plek (Nb5) en het gebruik van gestandaardiseerde kwaliteitscontrolesystemen wordt innovatie en verbetering van technieken vergemakkelijkt. Het Erasmus MC heeft een nieuwe vijfjaren-strategie "Koers23". Een ambitie is om ons te ontwikkelen tot het eerste technische UMC van Nederland. Passend bij de ambitie van Koers23 om erkend leidend te zijn in innovatie voor gezondheid en zorg, is eind 2019 gestart met de oprichting van een gezamenlijke massaspectrometriefaciliteit voor laboratoriumdiagnostiek en translationeel onderzoek. Massaspectrometrie is een veelbelovende techniek welke in het Erasmus MC voor laboratoriumdiagnostiek wordt ingezet door de diagnostische laboratoriumspecialismes Klinische Chemie, Klinische Genetica en Inwendige Geneeskunde. Omwille van de snelle ontwikkelingen op het gebied van X-omics & relevantie voor het Erasmus MC om zich op het gebied van onder andere metabole, cardiovasculaire, endocriene en neurodegeneratieve ziekten als interessante samenwerkingspartner te ontwikkelen op nationaal en internationaal gebied zijn de afdelingen overeengekomen om gezamenlijk een diagnostische massaspectrometrie faciliteit te bouwen. Deze zal rond juni 2020 in gebruik worden genomen. Door concentratie van kennis op één plek en het gebruik van gestandaardiseerde kwaliteitscontrolesystemen wordt innovatie en verbetering van technieken vergemakkelijkt. https://magazine.erasmusmc.nl/koers23/koers23-magazine/ https://www.x-omics.nl/project Massaspectrometrie De afdeling Klinische Chemie beschikt over een aantal state-of-the-art systemen voor analyse van klinische- en onderzoeksparameters met behulp van vloeistofchromatografie gekoppeld aan tandem massaspectrometrie (HPLC-MS/MS):

See also:  Wat Verdient Een Freelance Copywriter?
 • 1 Waters TQS UPLC-triple quadrupole MS systeem
 • 1 Waters TQS-micro UPLC-triple quadrupole MS systeem
 • 1 Sciex 5500 QTRAP UPLC-MS/MS systeem met Selexion ion mobility platform
 • 1 Sciex 6500+ QTRAP UPLC-MS/MS systeem met Selexion ion mobility platform

Routine analyses De afdeling heeft momenteel de volgende volledig gevalideerde methoden lopen voor de diagnostiek:

 • Catecholamines in plasma
 • Homocysteine in plasma
 • Metanefrines in urine
 • Metanefrines in plasma
 • Methylmalonzuur in serum
 • Schildklierhormoonmetabolieten in serum
 • Steroïden in hoofdhaar
 • Vitamine B1 in volbloed
 • Vitamine B6 in volbloed

Analyse van onderzoeksparameters Op dit moment draaien de volgende methoden voor analieten binnen het wetenschappelijk onderzoeksprogramma;

 • Globale DNA methylering
 • 4 β -Hydroxycholesterol in serum/plasma
 • 6 β -Hydroxycortisol in urine
 • Kreatinine in serum/plasma
 • Methotrexaat-polyglutamaten in RBC cellpellet
 • Adenosylmethionine/Adenosylhomocysteine in plasma
 • Metabolieten van het tryptofaanmetabolisme in plasma (Trp, KYN, KYNA, ANTA, 3OH-ANTA, 3OH-KYN, XANTA, QUINA, PICO, NA, Nam, NAD+, SERO)
 • Melatonine in plasma
 • Galzuurprofielen

Methodeontwikkeling Er wordt binnen de afdeling gestreefd naar continue verbetering en uitbreiding van het pakket analieten dat wordt aangeboden door middel van LC-MS/MS analyse. De volgende methoden en assays zijn in ontwikkeling:

 • Biotine in plasma
 • Lipofiele vitamines in plasma
 • Prostaglandinen
 1. Lipidomics
 2. De afdeling beschikt over het Sciex Lipidyzer ™ platform ( ) voor gerichte kwantitatieve bepaling van tot 1100 lipiden in plasma en serum op de Sciex 5500 QTRAP massaspectrometer binnen onderzoeksprojecten.
 3. Selexion ™ ion mobility massaspectrometrie

Beide Sciex systemen binnen de afdeling AKC zijn uitgerust met een Selexion cel voor ion mobility scheiding ( Differential Mobility Separation, ) van componenten. Deze scheidingsstap voor de massaspectrometer zorgt bij methoden met hoge ruis voor een extra selectiviteitsstap waardoor de signaal-ruis verhouding vebeterd.

 • Dr. Mina Mirzaian, wetenschappelijk medewerker ( )
 • Dr.S. van den Berg, laboratoriumspecialist ([email protected])

Voor een consult met de Bloedtransfusiedienst kunt u op werkdagen tussen 09:00 – 17:00 uur contact opnemen met: Consult Bloedtransfusie Consulten aangaande Bloedtransfusie lopen niet via de Consultzoemer. Voor consulten Bloedtransfusie dient overdag (ma-vrij 09:00-17:00 uur) contact opgenomen te worden met de Bloedtransfusiedienst:

 • – tel: 06-39012510 of intern 40327 –
 • Buiten kantoortijden en in het weekeinde en op feestdagen dient contact opgenomen te worden met de achterwacht Klinische Chemie via de receptie.
 • Leden bloedtransfusiedienst De bloedtransfusiedienst van het Erasmus MC bestaat uit de volgende leden:

– Dr.H. Russcher, laboratoriumspecialist Klinische Chemie / transfusiespecialist – Dr.P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog/transfusiespecialist – Dr.E.J. Huisman, kinderarts-hematoloog/transfusiespecialist Het Triallab van de afdeling Klinische Chemie ondersteunt onderzoekers bij het afnemen van monsters, de pre-analytische verwerking van lichaamsvloeistoffen, het opzetten van biobanken, het analyseren van bepalingen voor wetenschappelijk onderzoek en het uitvoeren van commerciële studies.

Bij het opzetten en uitvoeren van diagnostische studies en bijzondere bepalingen kan het Triallab adviseren of als partner deelnemen. Voor specifiek advies zijn de laboratoriumspecialisten klinische chemie beschikbaar. De afdeling is ISO-gecertificeerd, de biobank coördinator is in het bezit van het BROK-certificaat en er wordt gewerkt volgens IATA en GLP-regels.

Alle opslagkasten zijn aangesloten op een 24/7 temperatuurbewakingssysteem, waarvan de rapportage opgevraagd kan worden. Uiteraard kunt u met vragen altijd terecht bij het Triallabteam via telefoonnummer 010-7031472 of emailadres Aanmelden studie Het aanmelden van een studie bij het triallab kan middels ons,

 1. Aan de hand van het intakeformulier wordt een prijsopgave samengesteld, deze ontvangt u binnen 3 weken.
 2. Indien advies of aanvullende informatie nodig is wordt voorafgaand een afspraak voor een gesprek met de onderzoeker gemaakt.
 3. Als de prijsopgave akkoord is bevonden, worden de werkzaamheden ingepland.

Voor een standaard studie hebben we drie weken nodig om de start van de studie voor te bereiden. Na de voorbereidingstijd is de studie aan te vragen via HiX. De studiedeelnemer meldt zich bij de bloedafname, het materiaal wordt afgenomen en doorgestuurd naar het Triallab waar de pre-analyse plaatsvindt, gevolgd door aliquotering, analyses, opslag en/of verzending.

 1. Secretaresse farmacogenetica: 010-7035284
 2. Postadres Erasmus MC Afdeling Klinische Chemie, NB-415 Postbus 2040
 3. 3000 CA Rotterdam

: Klinische Chemie – Laboratoriumspecialisme – Erasmus MC