Hello Fish

Food | Tips | Recipes

Wat Verdient Een Operationeel Directeur?

Wat Verdient Een Operationeel Directeur
Salarissen voor een Operationeel directeur in Nederland Het landelijke gemiddelde salaris voor een Operationeel directeur in Nederland is €107.854.

Wat is een operationeel directeur?

Een operationeel directeur, vaak aangeduid als COO (chief operating officer), is binnen een bedrijf of organisatie lid van het managementteam (directiecomité of Executive Comittee, op ‘C-level’ of ‘CXO-level’ ), verantwoordelijk voor het dagelijks operationeel beleid.

 • De operationeel directeur rapporteert rechtstreeks aan de gedelegeerd bestuurder of CEO.
 • In een industriële omgeving is de COO veelal de ‘nummer twee’ in de onderneming.
 • Daar waar andere verantwoordelijke functies in een bedrijf, zoals de financieel directeur, de commercieel directeur of ICT-directeur, veelal een duidelijke taakafbakening kennen die over bedrijven en organisaties heen gelijkwaardig is, is de taak van de COO minder eenduidig en vaak meer divers.

De COO is steeds verantwoordelijk voor de operationele basisprocessen binnen een onderneming (productie, verwerking gegevens). Dit wordt vaak aangevuld met een verantwoordelijkheid voor ondersteunende processen binnen een onderneming zoals facilitair management,

Wat is het verschil tussen een directeur en een CEO?

Chief Executive Officer (CEO) is er bijvoorbeeld ook een. En CEO betekent precies hetzelfde als managing director en algemeen directeur. CEO is een term die vanuit Amerika is overgewaaid.

Wat verdien je als CFO?

In welke mate variëren de lonen van een CFO, en welke sector betaalt het beste? – De functie van CFO vereist sterke vaardigheden op het vlak van IT managementsoftware. Het is een positie waar een goede kennis van het Engels vaak vereist wordt. Een diepgaande kennis van boekhoudkundige normen is ook een must.

 • Hij of zij moet proactief denken, een teamspeler zijn, bankoperaties kunnen beheren en toezicht houden op alle activiteiten van een onderneming.
 • De CFO moet plichtsbewust zijn, uitstekend communiceren en een visionair zijn op het vlak van financiële strategie.
 • De vereisten voor deze functie zorgen ervoor dat de lonen die worden betaald normaal in lijn liggen met de gevraagde vaardigheden.
See also:  Wat Verdient Een 16 Jarige In De Horeca?

Een CFO met minder dan vijf jaar ervaring kan tussen 62.000 en 71.000 euro verdienen, terwijl een meer ervaren CFO met vijf tot tien jaar ervaring bruto zowat 71.000 tot 84.000 op jaarbasis kan verdienen. Een senior CFO met tien of meer jaar ervaring kan uitkijken naar een gemiddeld loon van 84.000 tot 122.000 euro.

Wat wordt bedoeld met operationeel?

bijv.naamw.

Uitspraak: n e : ee als in meet l”>opəra(t)ʃoˈnel ]
Afbreekpatroon: ope·ra·ti·o·neel

geschikt om te gebruiken, gebruiksklaar

Voorbeeld: `De satelliet werd vorig jaar al gelanceerd, maar is nu volledig operationeel.`

Kernerman Dictionaries, Synoniemen gebruiksklaar 6 definities op Encyclo geschikt om mee te werken, klaar voor gebruik vb: het apparaat is weer operationeel hanteerbaar Jaar van herkomst: 1961 (GVD ) Operationeel is alles wat geschikt is om te gebruiken: iets is toepasbaar geworden.

 • Dit kunnen stoffelijke zaken betreffen, maar ook onstoffelijke.
 • Ook geeft men met de t.
 • In bedrijf zijnde 1) Betrekking hebbend op krijgsoperaties 2) Gebruiksklaar 3) Gereed om gebruikt te worden 4) Gereed voor gebruik 5) Hanteerbaar 6) In werking gesteld 7) Klaar voor gebrui.
 • Toon uitgebreidere definities Deze woorden beginnen met operationeel: • operationeel beheer • operationeel kader • operationeel niveau • operationeel ontwerp • operationeel risico • operationeel verlies • operationeelmanager • operationeelverbeterende Deze woorden eindigen op operationeel: • operationeel •,

operationeel Herkomst volgens etymologiebank.nl operationeel (hanteerbaar) Vraag & Antwoord voor je slimme speaker

Wat wordt er bedoeld met operationeel?

LSS: Operationele Definitie LSS: Operationele Definitie Gepubliceerd in Lean Six Sigma Bij het verzamelen van gegevens (zie: datacollectieplan) is het belangrijk operationele definities op te stellen. Een operationele definitie is een heldere, eenduidige definitie van een meting: wat wil je meten, hoe wil je dit doen en in welke eenheid wil je de variabele uitdrukken.

See also:  Wat Verdient Een Coffeeshop Eigenaar?

Bij het opstellen van definities kan onderscheid gemaakt worden tussen begripsdefinities (het begrip zoals bedoeld) en operationele definities (het begrip zoals gemeten). Een begripsdefinitie legt de cognitieve begripsinhoud van het te definiëren begrip (term, woord) vast, terwijl de operationele definitie aangeeft: (a) wát je wilt meten, (b) hoe je dit gaat doen (meetmethode), en (c) in welke eenheid wordt gemeten.

Een operationele definitie legt een verband tussen concepten en waarneembare gebeurtenissen. An operational definition is one that people can do business with. It must be communicable, with the same meaning to vendor as to purchaser, same meaning yesterday and today.W.E.

Deming Het ‘operationele’ gaat dus om het omzetten van een abstract begrip in concrete handelingen om belangrijke aspecten van dit begrip constateerbaar en meetbaar te maken. Bij een operationele definitie staat dus het waarneembare verschijnsel centraal. Via een begripsdefinitie en een operationele definitie wordt een relatie gelegd tussen abstracte begrippen uit het conceptuele model en de werkelijkheid.

Elke variabele die wordt meegenomen in het onderzoek (zie: datacollectieplan) heeft een naam, een waarde en een eenheid. De eenheid is de dimensie waarmee de waarde van een grootheid begrijpelijk wordt. Bij afstand hoort ‘meters’ of ‘kilometers’ en bij snelheid ‘meter per seconde’.

Wat valt onder operationeel?

Definities Operationeel Management –

 • Bij de politie academie wordt de volgende korte en krachtige definitie gegeven: De directe dagelijkse aansturing van het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • Wikipedia geeft de volgende definitie van operations management: Operations management is een deelgebied van het management dat gaat over de productie van goederen en diensten. Het is verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt verloop van operaties binnen een bedrijf. Het is ook het management dat instaat voor de tijdige toevoer van de juiste grondstoffen en logistieke acties. Met operaties bedoelt men het gedeelte van de productie dat waarde toevoegende activiteiten verricht.
See also:  Wat Verdient Een Financial Controller?

Wat ik echter mis in de bovenstaande definities is de concrete benoeming van het grote belang van continu verbeteren in alle geledingen van de organisatie, en dus zeker de operationele organisatie, als vast onderdeel van de werkzaamheden. Impliciet komt dit naar voren bij woorden als efficiency en waarde toevoegende activiteiten. Hier kom ik later nog op terug.