Hello Fish

Food | Tips | Recipes

Wat Verdient Een Partner Bij Pwc?

Wat Verdient Een Partner Bij Pwc
Groei bij adviespraktijk – Ook groeide de omzet uit adviesdiensten met 33 procent, waarmee de adviestak de omzet van de auditpraktijk overtrof. Gevraagd naar de visie op de voorgenomen splitsing van de audit- en adviespraktijken van EY, benadrukte Ellis dat PwC vol overtuiging vasthoudt aan de multidisciplinaire organisatie.

In totaal behaalde PwC UK vorig boekjaar voor het eerst een omzet van vijf miljard pond, waarvan één miljard in het Midden-Oosten. Wel kreeg PwC vorig jaar voor bijna zeven miljoen aan boetes voor tekortschietende controles bij drie Britse beursgenoteerde bedrijven. Volgens bestuursvoorzitter Ellis heeft PwC geïnvesteerd in verbetering van de auditkwaliteit, maar “zullen er altijd menselijke fouten worden gemaakt; we ondertekenen vierduizend controles per jaar”.

In Nederland lag de gemiddelde partnerbeloning bij PwC in het boekjaar 2020-2021 op €690.000. De cijfers over het afgelopen boekjaar zijn nog niet gepubliceerd. : Britse PwC-partners verdienen gemiddeld meer dan een miljoen pond

Wat doet een Partner bij PwC?

Een partner is een medewerker van een bedrijf die mede-aandeelhouder is. De partner mag als aandeelhouder meestemmen op de aandeelhoudersvergadering. Een partner ontvangt in de regel geen regulier salaris, maar deelt mee in de eventuele winst van het bedrijf.

 • Een partner ontvangt maandelijks een voorschot op de mogelijke winst.
 • Mocht de winst uiteindelijk tegenvallen, dan wordt van de mede-aandeelhouder verwacht dat er terug betaald wordt.
 • In partnerorganisaties zoals bijvoorbeeld Deloitte, KPMG en PWC zijn de partners in de regel geslaagde managers die een strategische meerwaarde voor het bedrijf betekenen.

Het partnership is de manier om te binden en betere salarissen aan te bieden. In een cv of vof worden partners aangeduid met de term ‘maat’ of vennoot.

Hoeveel verdient Partner?

Het landelijk gemiddelde salaris voor een Partner in Nederland is € 140.195 per jaar. Filter op locatie om salarissen voor een Partner in uw gebied te bekijken. Schattingen van salarissen zijn gebaseerd op 71 salarissen die anoniem bij Glassdoor zijn ingediend door werknemers met Partner als functie.

Welke van de Big 4 betaalt het best?

Big four wereldwijd bij populairste werkgevers, maar niet in Nederland · Accountancy Vanmorgen De vier grootste accountantsorganisaties zijn wereldwijd in trek bij studenten die een economische studierichting volgen: ze staan in de top 10. In Nederland zijn ze beduidend minder populair, blijkt uit onderzoek van bureau Universum. Universum peilt jaarlijks onder studenten wat hun voorkeurswerkgevers zijn.

Dit jaar werden bijna 22.000 studenten bevraagd. Bij de ‘business students’ (die de helft van de onderzoeksgroep vormen) komen de big techs Google, Microsoft en Apple als favorieten naar voren. Accountants blazen een stevig partijtje mee: Deloitte is op nummer 4 best of the rest, EY staat op 7, KPMG op 8 en PwC op nummer 10.

In de top 50 staat ook (voormalig) Hollands glorie: Unilever bezet de 20e stek en Heineken staat op 44. Coronavaccinleverancier Pfizer heeft indruk gemaakt en komt binnen op nummer 46.

Wat verdient een Partner bij McKinsey?

Het standaardsalaris voor de functie Associate Partner bij McKinsey & Company is US$ 242.708 per jaar.

Hoe lang duurt het om partner te worden?

Partner advocatenkantoor | Wat je moet weten als je partner wil worden Michiel is een zeer ervaren adviseur op het gebied van aan- en verkopen van ondernemingen. In de afgelopen 10 jaar heeft hij succesvol tientallen bedrijven in met name de ICT sector helpen overdragen. Daarnaast is hij register valuator en dus een specialist in waarderingsvraagstukken.

Michael Dullaert | Aan- en verkoop van bedrijven Privé workshop van 3 uur voor €550,- Lees meer over ons nieuwe aanbod! Hoe kan je de kans vergroten dat je partner bij een advocatenkantoor zult worden? Door harder te werken dan de rest of door slimme keuzes te maken? Regelmatig verschijnen er artikelen in de media dat het niet interessant is of dat het om partner bij een advocatenkantoor te worden.

Toch is dat niet waar. Misschien word je geen partner bij het kantoor waar je jarenlang hebt gewerkt maar er zijn genoeg advocatenkantoren die partners zoeken buiten het kantoor. Na de beroepsopleiding van drie jaar werken advocaten in diverse rechtsgebieden.

 • Gemiddeld duurt het dan nog ongeveer zeven jaar voordat de meest getalenteerde senioren als partner worden gevraagd.
 • Gemiddeld is een partner dus ongeveer tien jaar advocaat.
 • Hoe vergroot je jouw kansen? Uiteraard door hard te werken, een eigen netwerk op te bouwen en de huidige partners te ontzorgen.

Word een bovengemiddelde specialist binnen jouw rechtsgebied. Denk en handel als een ondernemer, niet als een medewerker. Een advocatenkantoor is tenslotte gewoon een bedrijf. Wat Verdient Een Partner Bij Pwc Wat Verdient Een Partner Bij Pwc Direct contact met één van onze financieel adviseurs? Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces. Soms wil je eerst met een expert de diepte in, bijvoorbeeld om een idee van de waarde van je onderneming te krijgen, om een complexe onderhandeling voor te bereiden of om een zakelijk voorstel inzake koop of verkoop van aandelen uit te werken.

Direct contact met één van onze financieel adviseurs? Op zoek naar professionele ondersteuning bij het verkopen van je bedrijf? Wij helpen je graag tijdens het gehele proces. Je kunt ook slim kiezen door te letten op de leverage. Leverage is de verhouding tussen het aantal medewerkers per partner. Hoe hoger dit getal is, hoe kleiner de kans dat je als medewerker kunt doorgroeien.

Een leverage van 5 is in Nederland normaal, maar in andere landen ligt dit lager, meestal rond de 2. Bij de grote kantoren in Nederland kan dit aantal zelfs 20 tot 40 zijn. Dat maakt je kans om als partner gevraagd te worden een stuk kleiner. Sommige advocatenkantoren plannen ook het jaar waarin een advocaat-medewerker opgaat voor partnerschap.

 • Aan het eind van dat jaar wordt door een commissie een uitgebracht tijdens de partnervergadering.
 • Tijdens deze vergadering wordt besloten of iemand het wordt of niet.
 • Als duidelijk wordt dat iemand het niet wordt, zal deze meestal vertrekken naar een ander advocatenkantoor met betere mogelijkheden tot doorgroei naar partner.

Is de uitslag wel positief, dan start het inkooptraject. Het inkopen in een advocatenkantoor is misschien wel de grootste stap uit je carrière. Nu het moment van inkopen in het advocatenkantoor daar is, moet je serieus kijken naar jouw positie, het aanbod en de ruimte om te onderhandelen.

 • Het is altijd verstandig om te onderhandelen over de inkoopvoorwaarden, ook als dit een “take it or leave it-voorstel” lijkt te zijn.
 • Je wilt voorkomen dat je teveel betaalt.
 • Maar het is ook lastig.
 • Je wilt deze kans niet verpesten door hen voor het hoofd te stoten.
 • Hoe moet je dan reageren? Denk eens aan het volgende.
See also:  Wat Verdient Een Hbo Docent?

Ben jij een advocaat die tekent bij het kruisje, zonder vragen te stellen? Ben jij een advocaat die altijd vertrouwt op alles wat wordt voorgelegd? Ben jij iemand die het moeilijk vindt om op te komen voor je klant? Natuurlijk niet. Waarom doe je dat dan wel als het om jouw eigen aanbod gaat? Alles is onderhandelbaar, niets is gefixeerd.

 • Het gaat om jouw geld en het aangaan van een forse financiële verplichting waar je jarenlang over doet om die terug te betalen.
 • Natuurlijk weet je nu nog niet hoe je de waarde van jouw aandeel moet bepalen en natuurlijk heb je veel vragen over de voorwaarden tot toetreding.
 • En het zou vreemd zijn om iemand anders namens jou te laten onderhandelen.

Maar het is wel verstandig om met onze adviseurs te overleggen hoe deze onderhandelingen te voeren en een idee te krijgen of de prijs die jij gaat betalen redelijk is. Goodwill is de naam van het deel van de koopsom wat je betaalt boven de nominale waarde.

Een andere manier om dit uit te leggen is dat je de marktwaarde van de aandelen betaalt en niet de nominale waarde van de aandelen. Die marktwaarde bestaat uit een nominaal deel en het meerdere noem je goodwill. Goodwill heeft dus te maken met waardebepaling. Wat is de waarde van het advocatenkantoor en waarop is deze waarde gebaseerd? Meestal wordt er dan gekeken naar de toekomstige resultaten maar de resultaten uit het verleden spelen daar ook een belangrijke rol in.

Als je een beeld hebt van de huidige en toekomstige resultaten kan je ook uitrekenen hoe groot de te verwachte winsten zullen zijn die aan jou als partner zullen worden uitgekeerd. Je kunt op verschillende manieren goodwill berekenen, maar het is altijd belangrijk om te en de te bepalen goodwill terecht zijn.

 1. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
 2. Daarom is belangrijk dat duidelijk wordt welke formule of berekening door het kantoor is gebruikt om te komen tot de goodwill die is opgenomen in de koopovereenkomst.
 3. Het is verstandig om te bekijken waar het kantoor nu staat en of er mogelijk grote investeringen staan te wachten die zijn uitgesteld.

Of misschien zijn er (financiële) risico’s die je mee moet wegen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het advocatenkantoor grote leningen op de balans heeft staan. Of dat er slepende rechtszaken lopen tegen het kantoor. In zo’n geval moet er worden onderhandeld over de prijs die wordt gevraagd om toe te kunnen toetreden als partner.

 1. Een equity partner is een volwaardige partner van het kantoor en daarmee dus ook in het bezit van aandelen en stemrecht bij de partnervergadering.
 2. De equity partner moet daarnaast actief acquireren en zorgen dat er meer opdrachten binnenkomen.
 3. Equity partners worden vooral beoordeeld op basis van hun commerciële prestaties.

Een salaried partner heeft over het algemeen geen aandelen of stemrecht in de partnervergadering. Ook hoeft de salaried partner niet actief acquisitiebeleid te voeren. Naast het vaste salaris komt deze partner wel in aanmerking voor bonussen die afhankelijk zijn van de persoonlijk gemaakte omzet.

Het is dus geen winstdeling, maar wel een beloning naar prestatie. Draait het kantoor verlies, dan zal een equity partner niets overhouden, maar kan de salaried partner nog steeds een heel goed jaar hebben. Het salaris van een partner is moeilijk te bepalen. Het inkomen verschilt enorm van kantoor tot kantoor.

Partners en managing partners bij de grote kantoren verdienen over het algemeen tussen de twee en vijf ton. Kleinere kantoren komen soms niet verder dan een winstdeling van enkele duizenden euro’s. Het maakt uit welk rechtsgebied je uitoefent. Ondernemingsrecht en belastingrecht worden bijvoorbeeld beter beloond dan sociale advocatuur of familierecht.

Banken zijn steeds kritischer op partnerfinancieringen, zeker als het om grote bedragen gaat. De bank zal sterk kijken naar je toekomstige inkomen en vragen naar zekerheden. Banken zijn gebonden aan strenge regels en staan onder toezicht dus er is weinig ruimte voor onderhandeling. Een eigen inbreng van de koopsom is een vereiste.

Advocatenkantoren helpen om die reden soms hun nieuwe partners met een inkoopfinanciering. Het kantoor financiert dan jouw koopsom en laat jou een zakelijke leningsovereenkomst tekenen. Koop je je in via een ingroeiregeling, dan is geen eenmalige betaling nodig.

Je groeit – zoals het woord al zegt – langzaam in het bedrijf en als partner. Financiering via de ingroeiregeling regelen advocatenkantoren over het algemeen zelf. In- en uitkoop aandeelhouders Waardebepaling & medewerkersparticipatie Aan- en verkoop van bedrijven Waar wij jou bij kunnen helpen Een bedrijf verkopen is een complex proces dat voor ons geen geheimen kent.

Heb je hulp nodig bij het verkopen van jouw bedrijf? Met onze expertise en ervaring zorgen wij voor een succesvolle verkoop. Bij het kopen van een onderneming zijn vele aspecten van belang. Wij ondersteunen je graag bij het in kaart brengen van de kosten en de manier waarop de financiering geregeld dient te worden.

 • Om een onderneming te starten is startkapitaal nodig.
 • Heb je hulp nodig bij het zoeken naar de juiste investeerders? Wij kunnen je helpen met verschillende manieren van bedrijfsfinanciering.
 • Inkopen in een andere organisatie of juist een deel verkopen? Wij kunnen je helpen bij de analyse en waardebepaling van de onderneming tot een succesvolle overeenkomst.

: Partner advocatenkantoor | Wat je moet weten als je partner wil worden

Wat verdient een partner bij Deloitte?

Partners Deloitte verdienen het meest · Accountancy Vanmorgen Bij Deloitte ontvangen de 258 partners gemiddeld een beloning van € 568.000. Daarmee zijn ze de best verdienende partners van de Big Four, heeft het FD berekend. De gemiddelde beloning is gebaseerd op boekjaar 2016-2017. Dat is een forse verhoging ten opzichte van het jaar ervoor: toen stond dat gemiddelde nog op € 463.000.

 1. De belangrijkste verklaring voor de forse inkomensstijging is de uitstekend renderende adviespoot van Deloitte.” Het bedrijf heeft niet de meeste partners: PwC (279) en EY (263) tellen er meer, gerekend in fte.
 2. Bij PwC streek een partner het afgelopen jaar gemiddeld € 533.000 (€ 513.000 het jaar ervoor) op, bij EY werd € 485.000 (€ 470.000) bijgeschreven.
See also:  Wat Verdient Een Hoofdinspecteur Van Politie?

Daarmee zijn ook daar de beloningen gestegen, maar veel minder sterk dan bij Deloitte. De cijfers van KPMG zijn nog niet bekend; in 2015-2016 bedroeg de gemiddelde winst per partner € 460.000.

Wat verdien je als partner bij KPMG?

Hoeveel verdient een Partner bij KPMG? Het standaardsalaris voor de functie Partner bij KPMG is € 179.959 per jaar. Salarissen voor de functie Partner bij KPMG kunnen uiteenlopen van € 103.238 tot € 397.358 per jaar.

Wat verdient een Senior Manager bij PwC?

Salarissen voor de functie Senior Manager bij PwC kunnen uiteenlopen van € 52.698 tot € 137.868 per jaar.

Hoeveel partners heeft PwC Nederland?

Accountants- en advieskantoor PwC heeft de omzet in het afgelopen jaar weten te stabiliseren. Bestuursvoorzitter Agnes Koops-Aukes is tevreden over de periode, “want 2021-2022 was geen gemakkelijk jaar.” Het boekjaar van PwC loopt jaarlijks tot en met juni, waardoor het kantoor in het afgelopen boekjaar te maken had met zowel de naweeën van de coronacrisis als de impact van de oorlog in Oekraïne en de Europese (energie)crisis. De onzekerheid zorgde voor meer vraag voor PwC-diensten op het gebied van consultancy en financieel advies. De omzet van de Advisory-divisie nam met €9 miljoen toe tot €295 miljoen, waarmee de tak nu goed is voor bijna 32% van de totale omzet. Enkele hoogtepunten van Advisory.

Consultants begeleiden een omvangrijke transformatie bij Defensie, dealmakers waren betrokken bij een miljardenovername in de verpakkingssector, de technologieconsultants zijn verkozen tot een van de strategische IT-adviseurs van de rijksoverheid, en de strategieconsultants van Strategy& hebben het ministerie van onderwijs geadviseerd op thema’s als het bekostingingsstelsel,

Twee onderwerpen die volgens Koops-Aukes in het afgelopen boekjaar meer op de voorgrond zijn gekomen zijn talent en ESG. “Uitdagingen rond het personeel staan hoog op de agenda. Niet alleen het tekort op de arbeidsmarkt, maar ook hoe je ervoor zorgt dat iedereen over de juiste vaardigheden blijft beschikken”, geeft ze aan.

 • Daarnaast zijn “de duurzame, maatschappelijke en sociale vraagstukken waar het bedrijfsleven en overheid voor staan groot”.
 • De omzet van de grootste tak van PwC, Assurance, groeide licht naar €348 miljoen.
 • Het Big Four-kantoor controleert onder andere de boeken van Aegon, Rabobank, Ahold en AkzoNobel.

De derde poot, Tax & Legal, is met 31% van de omzet het kleinst, maar volgens het jaarverslag wel het lucratiefst. Met een omzet van €931 miljoen staat PwC op plek twee van de Big Four in ons land, na Deloitte (dat ruim €1,3 miljard draait) en voor EY en KPMG (beide concurrenten komen later dit kwartaal met hun cijfers). De winst kwam uit op €234 miljoen, tegen €203 miljoen een jaar eerder, maar dat was dankzij een eenmalige meevaller. De Nederlandse organisatie ontving ruim €30 miljoen uit de verkoop van de praktijk Global Mobility Services (wereldwijd ontving PwC zo’n €2,2 miljard van koper Clayton, Dubilier & Rice).

Wat verdient een partner Zuidas?

Noot fiscaal jurist inzake DGA-loon belastingadviseur – Er is veel beweging in Den Haag omtrent de positie en heffingen bij de DGA. Er zijn plannen om de bedrijfsopvolgingsregeling te versoberen, de rekening-courant tussen de DGA en zijn bv moet worden afgebouwd (excessief lenen) en tevens hangt er een discussie boven de markt dat het box 2 tarief moet worden verhoogd.

 • Een tariefsverhoging van box 2 heeft feitelijk terugwerkende kracht omdat dit ook ziet op bestaande winstreserves.
 • In het verleden zijn er al diverse belastingbesparende maatregelen voor de DGA afgeschaft (pensioen in eigen beheer, directe heffing over beleggingsvermogen bij overlijden, etc.).
 • Voordeel voor de DGA is wel het opstaptarief voor de VPB, een tarief van 15% over de eerste € 395.000 winst binnen de bv is gunstig.

De DGA draagt via zijn gebruikelijke loon mee aan de premieheffing (algemene verzekeringen), dat is niet zo over box 2 en box 3 inkomen. Dit is de reden dat de Belastingdienst steeds vaker kritisch kijkt naar het salaris van de DGA. Ook kan er door een laag DGA-salaris uitstel van belastingheffing worden gecreëerd.

We moeten ons wel realiseren dat veel DGA’s een beperkte winst hebben, volgens het Centraal Planbureau heeft 70% van de DGA’s een winst welke lager is dan € 25.000. De ruimte voor een hoger DGA-loon is er dus ook vaak niet. Daarnaast moet de DGA ook geld binnen de bv reserveren voor mindere tijd, investeringen en vervanging van activa.

In deze casus kwam het gebruikelijke loon van een belastingadviseur (partner) aan de orde. Deze DGA doet ander werk dan een reguliere belastingadviseur. De DGA doet nu eenmaal meer en ander werk dan een accountant of belastingadviseur, naast een praktijk runnen worden er ook bestuurlijke en leidinggevende taken uitgevoerd.

 • Daarnaast mag er door de werking van artikel 32d LB niet worden gekeken naar de meestverdienende werknemer bij het accountantskantoor (immers belang was 25% en geen 33,3%).
 • Ook de afroommethode is (conform het arrest van de ) niet aan de orde.
 • Onze praktijk leert dat het salaris voor een DGA vaak te laag wordt vastgesteld.

Dit kan diverse oorzaken hebben, de belangrijkste is dat dividend uitkeren veelal financieel aantrekkelijker is dan salaris uitbetalen, daarom wordt het salaris zo laag mogelijk vastgesteld. Veelal wordt het salaris vastgesteld en wordt er daarna niet (of minder) meer naar gekeken (doorwerkende fout).

Insteek voor het gebruikelijke loon is dat deze tenminste € 48.000 (2022) bedraagt en anders moet er worden gekeken naar het loon voor een gebruikelijke dienstbetrekking (minimaal 75% hiervan moet het DGA-loon zijn) of het hoogste salaris dat binnen het concern wordt betaald. In deze casus wordt helder aangegeven wanneer dit speelt.

Omdat hier geen sprake is van een verbonden lichaam (belang 25% en geen 33%), hoeft niet te worden gekeken naar het loon van de werknemer in de werkmaatschappij. Het gebruikelijk loon is ook van toepassing op de partner van de DGA. In de coronatijd kan de omzet tegenvallen, het gebruikelijk loon mag in dergelijke situaties worden verlaagd ().

 • Voor de liefhebber, eens (als u een abonnement heeft tenminste).
 • Partners van zogenaamde Zuidas-kantoren verdienen een winstaandeel van € 1.700.000 en hebben een gebruikelijk loon van slechts € 360.000, derhalve wordt ruim 20% van de fee / winst omgezet in salaris voor de partner / DGA.
 • In vragen hierover geeft de Belastingdienst aan dat bij dergelijke kantoren niet anders wordt gehandeld dan bij andere bedrijven, een bijzondere uitspraak.
See also:  Wat Verdient Een Intern Begeleider Basisschool?

De in dit artikel besproken feiten liggen op dit moment ter beoordeling bij de rechter, edoch niet voor de verhouding maar voor de rechtsvraag “is een partner werknemer of ondernemer”. DGA? Advies nodig inzake uw salaris? Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Wat verdient een senior partner?

Het landelijke gemiddelde salaris voor een Senior Partner in Nederland is €133.492.

Welke Big 4 is het grootst?

Deloitte mag zich wederom de populairste Big Four-werkgever van ons land noemen. Het accountants- en advieskantoor staat in een ranking uitgebracht door Universum op de hoogste plaats in de accountancy- en consultancybranche, voor branchegenoot EY, die vorig jaar ook de tweede plek bemachtigde onder de Big Four.

Met een omzet van €968 miljoen is Deloitte het grootste Big Four kantoor in ons land, een positie die het ook wereldwijd bekleedt. Meer dan 29.000 bachelor en masterstudenten van 55 universiteiten werden gevraagd naar hun favoriete werkgevers – bedrijven waarvan zij geloven dat deze de beste mogelijkheden bieden voor het starten van hun loopbaan.

Nederland telt circa 292.000 studenten in het wetenschappelijk onderwijs (wo), wat betekent dat de ondervraagde studentenpopulatie behoorlijk representatief te noemen is. De Big Four zijn de vier grootste accountants- en advieskantoren ter wereld, en samen hebben ze een gigantische omzet van $154 miljard.

 1. Ze zijn actief in zo goed als ieder land ter wereld, en er is niemand in de branche die de grote vier niet kent.
 2. De kleinste van het viertal in ons land, KPMG staat op de derde plek, terwijl de op een na grootste Big Four, PwC, op plek vier staat.
 3. Alle vier zijn in de ogen van studenten aantrekkelijkere werkgevers dan bekende merken als bijvoorbeeld Volvo, FrieslandCampina, Hema PepsiCo, Jumbo Supermarkten en De Nederlandsche Bank.

Over alle sectoren heen is KLM door businessstudenten verkozen tot de beste werkgever, een opvallende uitkomst, aangezien het bedrijf als gevolg van de coronacrisis op de rand van de afgrond balanceert. Bierbrouwer Heineken en Amerikaans techbedrijf Apple completeren de top drie, en worden op de voet gevolgd door Nike en Google.

Wie is de grootste van de Big Four?

8. Baker Tilly – Met een omzetgroei van 3,5 procent was Baker Tilly in 2020 een relatieve underperformer – zowel Mazars als Alfa groeiden beduidend sneller. Baker Tilly deed in 2019 afstand van zijn OOB-vergunning, maar dat zette geen rem op de auditpraktijk.

Wat verdient een Partner bij Loyens en Loeff?

Het gemiddelde salaris van Loyens & Loeff loopt uiteen van ongeveer € 48.806 per jaar voor de functie Transaction Lawyer tot € 80.454 per jaar voor de functie Advocaat. Werknemers van Loyens & Loeff beoordelen het totale pakket aan vergoeding en arbeidsvoorwaarden met 3,6/5 sterren.

Wat verdient een Partner bij Accenture?

Hoeveel verdient een Partner Managing Director bij Accenture? Een typisch salaris voor Partner Managing Director bijAccenture is €178.298. Partner Managing Director salarissen bij Accenture variëren van €163.460 – €235.656.

Wat is een Partner bij KPMG?

Veel mensen kennen de term “Partner bij de Big Four”, maar wat houdt dat in uw geval precies in, wat zijn de specifieke taken voor u als Partner? – Partner was vroeger anders dan nu. Vroeger was je partner bij een maatschap en had je je eigen klanten.

 • Partner bij de Big Four betekent nu nog steeds dat je ondernemer bent maar wel samen, waarbij het de bedoeling is dat je KPMG beter achterlaat dan dat je het hebt aangetroffen.
 • Hierdoor heb je dus een verantwoordelijkheid om de business van KPMG te laten groeien op zowel de korte termijn als de lange termijn.

Klanten betalen veel geld voor advies of ondersteuning door echte experts dus hier hou ik mijzelf erg mee bezig en wil ik de klanten met 100% tevredenheid over ons werk achterlaten. Daarnaast stuur ik mijn unit aan en inspireer ik het team zodat zij met volle energie en positiviteit met hun werk bezig zijn.

Hoeveel verdien je als Partner Deloitte?

Het standaardsalaris voor de functie Partner bij Deloitte is € 156.395 per jaar. Salarissen voor de functie Partner bij Deloitte kunnen uiteenlopen van € 84.757 tot € 222.768 per jaar.

Wat verdien je als Partner bij KPMG?

Hoeveel verdient een Partner bij KPMG? Het standaardsalaris voor de functie Partner bij KPMG is € 179.959 per jaar. Salarissen voor de functie Partner bij KPMG kunnen uiteenlopen van € 103.238 tot € 397.358 per jaar.

Wat verdient Partner bij EY?

Hoeveel verdient een Associate Partner? Het landelijke gemiddelde salaris voor een Associate Partner in Nederland is €142.925. Filter op locatie voor Associate Partner salarissen in uw regio.

Wat verdient een Partner bij Deloitte?

Partners Deloitte verdienen het meest · Accountancy Vanmorgen Bij Deloitte ontvangen de 258 partners gemiddeld een beloning van € 568.000. Daarmee zijn ze de best verdienende partners van de Big Four, heeft het FD berekend. De gemiddelde beloning is gebaseerd op boekjaar 2016-2017. Dat is een forse verhoging ten opzichte van het jaar ervoor: toen stond dat gemiddelde nog op € 463.000.

De belangrijkste verklaring voor de forse inkomensstijging is de uitstekend renderende adviespoot van Deloitte.” Het bedrijf heeft niet de meeste partners: PwC (279) en EY (263) tellen er meer, gerekend in fte. Bij PwC streek een partner het afgelopen jaar gemiddeld € 533.000 (€ 513.000 het jaar ervoor) op, bij EY werd € 485.000 (€ 470.000) bijgeschreven.

Daarmee zijn ook daar de beloningen gestegen, maar veel minder sterk dan bij Deloitte. De cijfers van KPMG zijn nog niet bekend; in 2015-2016 bedroeg de gemiddelde winst per partner € 460.000.