Hello Fish

Food | Tips | Recipes

Wat Verdient Een Ra Accountant?

Wat Verdient Een Ra Accountant
Salaris accountant RA bij 0-2 jaar ervaring: € 3450 – € 5275; salaris accountant RA bij 3-5 jaar ervaring: € 4475 – € 6700; salaris accountant RA bij 5-10 jaar ervaring: € 5400 – € 7975; salaris accountant RA bij 10-15 en meer jaar ervaring: € 6750 – € 9750.

Wat is hoger AA of RA-accountant?

Accountant of boekhouder, is er een verschil? – Kuipers administratie en advies Een boekhouder en een accountant, deze termen worden nog weleens door elkaar gehaald. Het kan namelijk best zijn dat iemand over een accountant praat, terwijl dit eigenlijk zijn boekhouder is. Wat Verdient Een Ra Accountant Een groot verschil is dat niet iedereen zich accountant mag noemen, dit is namelijk een bij wet beschermde titel. Deze titel krijg iemand wanneer diegene een opleiding tot accountant heeft afgerond. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen AA en AR. AA staat voor Accountant-Administratieconsulent, iemand krijgt deze titel wanneer de opleiding HBO Accountancy is voltooid met een aansluitende praktijkopleiding.

Hoe lang duurt opleiding RA-accountant?

Bachelor Accountancy Na vier jaar (hbo-opleiding AA) of viereneenhalf jaar (WO-opleiding RA) heb je de bacheloropleiding afgerond. Je kunt dan beginnen aan de post-bacheloropleiding AA of de master RA.

Hoeveel verdient een ZZP accountant?

Financiële sector – De gemiddelde tarieven die worden gemeld door de verschillende freelancer-platforms zoals Hoofdkraan, Freelancer.nl en Planet Interim, of websites als Consultancy.nl en ZZP Centrum kunnen flink uiteenlopen. Zo meldt Planet Interim bijvoorbeeld een gemiddeld uurtarief voor de financiële sector van 79 euro per uur, 34 euro meer dan bij Hoofdkraan.

 • Loonwijzer.nl geeft voor dezelfde sector een bandbreedte aan van 60 tot 160 euro per uur.
 • Een zelfstandige accountant verdient volgens Loonwijzer tussen de 40 en 120 euro per uur en volgens ZZP Centrum 90 euro per uur.
 • Volgens Hoofdkraan ligt dat voor accountants in 2018 op 56 euro, 7 procent hoger dan vorig jaar (53 euro).

Hoofdkraan-directeur Niels Goossens legt uit dat het aantal opdrachten dat Hoofdkraan voor accountants verwerkt echter klein is, waardoor er niet te veel waarde aan dat getal moet worden gegeven. “Dat tarief is berekend op basis van zo’n 35 uitgebrachte offertes.

Hoe lang mag je dezelfde accountant hebben?

Nieuwe regels voor accountants maken toezicht betrouwbaarder woensdag 15 februari 2012 In de Tweede Kamer zijn dinsdag amendementen aangenomen en de boeken controleren. Ook moeten bedrijven eens in de acht jaar wisselen van accountant. Daarnaast krijgt de Autoriteit Financiële Markten betere instrumenten om toezicht te houden op de accountancysector.

 1. De Tweede Kamer wil met deze voorstellen voorkomen dat bedrijven financieel wanbeleid ongehinderd voortzetten.
 2. Het jaarverslag van DSB is drie maanden voordat de bank omviel goedgekeurd door de accountants; dat zijn situaties die we niet mogen tolereren.
 3. Spaarders en de belastingbetalers moeten zeker kunnen weten dat de kwaliteit op orde is, want als het misgaat bij zo’n bank, hebben zij er ook last van.

Deze en andere voorbeelden tonen aan dat het hoog tijd is om advies en controle te scheiden. Een accountant mag overal advies geven, behalve bij de bank of verzekeraar waar hij de boeken controleert. Tegelijkertijd is het niet goed als bedrijven te lang dezelfde accountant hebben.

 • Door vaker te wisselen, verklein je de kans op ongeregeldheden.
 • Om diezelfde reden is ook een slagvaardige externe toezichthouder van groot belang: met betere instrumenten kan de AFM het toezicht op de accountancysector beter uitvoeren.
 • Zo sluit het toezicht ook beter aan op hoe dit op andere toezichtgebieden plaatsvindt.

De PvdA heeft vooral op het belang van deze voorstellen gehamerd, omdat er nog te weinig oog was voor de rol van accountants bij de kredietcrisis. Ook de accountancysector moet lessen trekken uit de kredietcrisis. Met deze voorstellen bieden we de sector de kans om het vertrouwen te herstellen. : Nieuwe regels voor accountants maken toezicht betrouwbaarder

Wat doet een accountant RA?

Beroepsprofiel – De accountantsopleiding geeft – als vervolg op een MSc-opleiding – een veelzijdige aanvulling met veel toekomstmogelijkheden. De RA-accountant is het financieel-administratieve geweten van een organisatie; vooral als hij een openbaar accountant is.

 • Vanuit een accountantskantoor of als zelfstandig accountant onderzoekt de RA-accountant de getrouwheid van financiële verantwoordingen van ondernemingen en andere organisaties.
 • De controle van de jaarrekening neemt daarbij vanouds een centrale plaats in.
 • Maar het onderzoekterrein is ruimer: hoe is het gesteld met de systemen en processen waarmee de informatie tot stand is gekomen en met het professionele gedrag van mensen die daarbij betrokken zijn? De RA-accountant vormt hierin de verbindende schakel tussen de onderneming en de stakeholders.
See also:  Wat Verdient Een Schrijver Aan Een Boek?

De stakeholders zijn bijvoorbeeld de aandeelhouders, de toezichthouders, de werknemers(organisaties) en de overheid. Het werk van de RA-accountant wordt zo belangrijk geacht dat – zeker na de boekhoudschandalen uit het vorige decennium – steeds meer eisen worden gesteld aan de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de accountant.

Dat heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de accountant een andere belangrijke functie kan vervullen, te weten de advisering van ondernemingen. Het accountantsberoep is uitdagend; steeds wordt weer ingespeeld op nieuwe vragen en eisen vanuit de maatschappij. Lang niet alle accountants zijn openbaar accountant.

Interne accountants werken op een accountantsafdeling binnen een onderneming of een andere organisatie. Overheidsaccountants werken op een accountantsafdeling binnen een overheidsinstelling of zijn belast met de controle van aangiften bij de belastingdienst.

Accountants in business werken niet meer als accountant maar zijn doorgestroomd naar andere functies in het bedrijfsleven. Ze hebben bijvoorbeeld functies als financieel directeur, economisch directeur, CEO, CFO of controller. Vaak hebben ze eerst een aantal jaren gewerkt als openbaar accountant. Daarna hebben ze er voor gekozen hun ervaring elders in te zetten.

Als RA-accountant kunt u alle kanten uit!

Waarom RA worden?

Waarom handig? – Het behalen van de RA-titel is noodzakelijk om als extern accountant werkzaam te zijn bij een accountantsorganisatie. Vaak hebben kantoren normen om bepaalde functies uit te oefenen en een van de normen is het behalen van een RA-titel. Daarnaast is de titel noodzakelijk om een controleverklaring af te mogen geven.

Wat betekent de titel RA?

RA, RV, RC, RO, RER-wie? Wij nemen je mee! Ruim 7 jaar geleden toen ik net begon als recruiter in de accountancy sector snapte ik er eerlijk gezegd weinig van. Ik had toen zo’n 5 jaar ervaring als recruiter voor de bancaire sector, productie bedrijven, de juridische tak, maar de accountancy leren kennen vond ik best lastig.

Terugkijkend op die periode deed ik eigenlijk veel op gevoel, inzicht én mensenkennis en weinig op basis van inhoud en data. Natuurlijk, je leest je in en neemt in je op wat er staat, maar het vertalen naar een handeling is toch wel even andere koek. Bij een productiebedrijf kreeg je een rondleiding, bij een logistiek bedrijf zie je wat er gebeurt, maar in de accountancy gaat dit niet als recruiter zijnde vanwege de gevoeligheid van de materie.

Door veel te vragen en nieuwsgierig te zijn krijg je er steeds meer een beeld bij. Inlezen op vakbladen, bijeenkomsten bezoeken, diverse websites en boeken er op na slaan het draagt allemaal bij aan waar ik nu sta. Dan heb je ook nog eens alle titels, die haal je in het begin ook behoorlijk door elkaar.

 • Op Linkedin zie je ze allemaal voorbij komen.
 • We pakken in dit stuk de voornaamste titels waar een “R” in zit.
 • Ik probeer je mee te nemen in de betekenis van deze titels, het doel en waar je het onder andere kan volgen.
 • Het betreft een kort overzicht.
 • Voor meer details, zoek gerust even contact met onze organisatie.

Registeraccountant (RA) De RA-titel staat voor de titel van registeraccountant. Hiermee heb je een beschermd beroep en zodra je jezelf RA mag noemen, ben je iemand die ingeschreven in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

 1. Deze inschrijving kost €288 per 1 januari 2022.
 2. Daarnaast heb je nog een stukje contributie wat variabel is afhankelijk van je contributiegroep.
 3. Dit loopt van €178 tot €1407 per kalenderjaar.
 4. De inschrijving in het register geeft een registeraccountant de bevoegdheid om een controleverklaring af te geven over de getrouwheid van een jaarrekening.

Als een bedrijf aan 2 van de 3 onderstaande eisen voldoet, is het controleplichtig: -Een onderneming heeft een netto-omzet van meer dan 12 miljoen euro -Een onderneming heeft een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro -Een onderneming heeft gemiddeld 50 of meer dan 50 fulltime medewerkers in dienst Waarom is het handig? Als je als externe accountant graag werkzaam wilt zijn een accountantskantoor, dan is het behalen van je RA titel een noodzakelijk iets.

 • Daarnaast is het wettelijk verplicht om een RA-titel te hebben in het geval je een controleverklaring af gaat geven.
 • Studie? De route om RA te worden is doorgaans een vrije lange route.
 • Dit komt omdat je te maken hebt met een theoretisch- en een praktijkgedeelte van de opleiding.
 • Het theoretische gedeelte (master en post-master) van de RA-opleiding kan op verschillende universiteiten worden behaald.
See also:  Wat Verdient Een Ggz Agoog?

Dit kan o.a. bij: – Nyenrode Business Universiteit – Universiteit van Amsterdam – VU – Rijksuniversiteit Groningen – RSM Erasmus University Het praktijkgedeelte heeft de naam “Praktijkopleiding Assurance”. Dit gedeelte heeft een duur van gemiddeld drie jaar.

Tijdens het praktijkgedeelte ben je werkzaam bij een accountantsorganisatie, financiële afdeling van een bedrijf of bij de overheid. Register Valuator (RV) De RV-titel staat voor Register Valuator. Een Register Valuator is gespecialiseerd in het bepalen van de waarde van een onderneming. Iemand met een RV titel kan je helpen bij o.a.

een bedrijfsovername, maar ook als het gaat om een zakelijk conflict, een echtscheiding, een faillissement of een schadeberekening. Een RV staat ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Om ingeschreven te zijn bij het NIRV dien je vooraf een assessment te maken.

De inschrijving kost €200 per 1 januari 2022. Daarnaast heb je nog een stukje contributie van €825 (ex BTW) per kalenderjaar. Waarom is het handig? Het behalen van de RV-titel is handig in meerdere situaties. Zo kan een Register Valuator ingeschakeld worden door veel diverse partijen. Het inschakelen van een RV bij het waarderen van bedrijven wordt steeds vanzelfsprekender, maar ook als het gaat om een zakelijk conflict, een echtscheiding, een faillissement of een schadeberekening zorgt een RV voor een heldere waardebepaling.

Met deze titel kan de valuator optreden als vertegenwoordiger van een partij. Studie? Op dit moment zijn alleen de Business Valuation opleidingen aan de RSM Erasmus University, Nyenrode Business Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen en TIAS School for Business and Society geaccrediteerd om opleiding Business Valuation aan te bieden.

Een Register Valuator ben je na het succesvol afronden van een tweejarige postdoctorale opleiding. Pas dan heb je de kennis en expertise in huis om een onderneming te waarderen en de meest complexe waarderingsvraagstukken uit te voeren. Na de opleiding wordt de kennis gewaarborgd door een systeem van permanente educatie (PE).

Registercontroller (RC) De RC-titel staat een titel tot Registercontroller (EMFC). Een registercontroller houdt toezicht op de financieel-economische bedrijfsvoering van een bedrijf. Je moet het zo zien dat de RC vaak de businesspartner is van het management.

Als RC kan je je inschrijven bij de Vereniging Registercontrollers (VRC). In dit register staan ruim 5000 RC’s ingeschreven en de kosten hiervan zijn €275 per kalenderjaar. Ook als je je RC-titel nog niet hebt kan je aspirant-lid worden en grotendeels dezelfde voordelen behalen als volwaardig lid. Waarom is het handig? Het behalen van de RC-titel is handig, omdat iemand dan beter op kan treden als slagvaardige business partner die de bedrijfsvoering kan verbeteren op basis van cijfermatige inzichten.

Bedrijven worden steeds meer datagedreven en forecasten wordt steeds belangrijker dan terugkijken op een boekjaar. Wanneer je de ambitie hebt om uiteindelijk (groeps)controller of CFO te worden, kan dit een zeer aantrekkelijke opleiding zijn. Tijdens deze opleiding tot registercontroller wordt je o.a.

geleerd om de verbindingen te leggen tussen de cijfers en het beleid, de verantwoording en uitvoering. Ook zet je vol in op je persoonlijke ontwikkeling en je leiderschapskwaliteiten. Studie? Op het moment dat je universitair afgestudeerd bent voor een studie als Accountancy, Bestuurskunde of een andere Finance opleiding, kan je de opleiding volgen tot Registercontroller.

Dit kan slechts bij een aantal erkende universiteiten, namelijk: Erasmus Universiteit Rotterdam, Maastricht University, Nyenrode Business Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. De studie duurt zo’n 2,5 jaar inclusief een scriptie en kan in deeltijd worden gedaan.

Denk hierbij aan zo’n 12-16 uur per week aan studie. Register operational auditor (RO) De operational auditor onderzoekt de bedrijfsprocessen en bestuurlijke beheersorganisatie van een organisatie. Een Register Operational Auditor (RO) onderzoekt vanuit een multidisciplinair perspectief de bedrijfsvoering en verklaart als generalist het verhaal achter de cijfers.

De RO specialiseert zich daarnaast op de gedragskant van management control. De RO is een operational auditor die ingeschreven staat in het register van de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO). Als individu kost het lidmaatschap €363 per kalenderjaar.

Waarom is het handig? De RO-titel is handig voor de uitoefening van het beroep als internal auditor bij een bedrijf of accountantskantoor. Een Register Operational Auditor (RO) onderzoekt namelijk vanuit een multidisciplinair perspectief de bedrijfsvoering en verklaart als generalist het verhaal achter de cijfers.

De RO specialiseert zich daarnaast op de gedragskant van management control. De vraag naar RO’s blijft groot omdat organisaties steeds meer de noodzaak inzien van onderzoek naar niet-financiële risico’s en cultuur en gedrag. Studie? Om RO te worden, dient een postdoctorale masteropleiding afgerond te worden.

See also:  Wat Verdient Een 19 Jarige Per Uur?

De postdoctorale masteropleiding heet: Executive Master of Internal Auditing (EMIA). Deze master wordt door verschillende universiteiten aangeboden Voor afgestudeerden aan een WO-opleiding duurt de opleiding twee jaar. Het aantal collegedagen per collegejaar bedraagt circa 38. In de praktijk betekent dit dat je 1 keer per week college hebt.

Register EDP-Auditor (RE) RE staat voor Register EDP-Auditor (RE). Tegenwoordig noemt men dat in de praktijk veelal IT-audit. Deze term zie je eerder voorbij komen dan EDP-audit(or). Een RE is ingeschreven in het register van de Beroepsorganisatie van IT-Auditors (NOREA).

 1. Een RE oordeelt of adviseert over de IT in bedrijven en organisaties, waarbij een onafhankelijke beoordeling wordt uitgevoerd.
 2. Register IT-auditors zijn op grond van hun opleiding en ervaring de aangewezen deskundigen om IT-assurance opdrachten uit te voeren.
 3. IT-auditors hebben de erkende universitaire opleiding tot IT-auditor voltooid en kunnen tenminste drie jaar praktijkervaring aantonen.

Pas dan kunnen ze worden ingeschreven als Register EDP-auditor (RE). De contributietarieven variëren per niveau en dat gaat van €100 – 440. Waarom is het handig? Een RE is dus een IT-auditor die ingeschreven staat in het register. Met de inschrijving in het register verbinden ze zich aan de gedrags- en beroepsregels en zijn ze onderworpen aan tuchtrechtspraak.

De RE geeft blijk kennis te hebben van informatietechnologie, bestuurlijke informatievoorziening, organisatiekunde en methoden. Studie? De opleiding betreft een postdoctorale masteropleiding. Deze master wordt door verschillende universiteiten aangeboden (bijv. door Erasmus University Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, VU).

Gemiddeld besteed je 16 tot 20 uur per week aan de opleiding. Dit betekent dat je naast de collegedag op vrijdag moet rekenen op ongeveer 9 tot 13 uur zelfstudie per week. WeCruite maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Wat verdient een Registeraccountant bij de belastingdienst?

Gemiddelde maandelijks-salaris voor Registeraccountant (m/v) bij Belastingdienst in Nederland is ongeveer € 5.098, wat 6% boven het nationale gemiddelde ligt.

Wat verdient een accountant bij PwC?

Het standaardsalaris voor de functie Accountant bij PwC is € 44.722 per jaar. Salarissen voor de functie Accountant bij PwC kunnen uiteenlopen van € 30.624 tot € 72.308 per jaar.

Wat verdient een boekhouder hbo?

Zelfstandig boekhouder: loon – Een zelfstandig boekhouder rekent tussen 50 euro en 70 euro per uur aan, exclusief btw. Dit betekent niet dat een beginnende zelfstandige boekhouder dit uurloon onmiddellijk verdient. Het gaat immers over declarabele uren, uren dus die een boekhouder uitsluitend voor zijn klanten presteert en aan zijn klanten kan factureren.

Een zelfstandig boekhouder moet ook flink wat tijd spenderen aan het werven van klanten, het verzorgen van zijn eigen administratie, het volgen van bijscholing en dergelijke. Het salaris van een boekhouder die in loondienst voor een bedrijf werkt, bedraagt gemiddeld zo’n 3250 euro bruto per maand. Een pas afgestudeerde boekhouder zonder ervaring ontvangt een maandelijks loon van ca.2500 euro bruto.

Iemand met meer dan 10 jaar ervaring in het boekhoudvak mag rekenen op een salaris van 4000 euro bruto per maand.

Wat verdient een accountant bij PwC?

Het standaardsalaris voor de functie Accountant bij PwC is € 44.722 per jaar. Salarissen voor de functie Accountant bij PwC kunnen uiteenlopen van € 30.624 tot € 72.308 per jaar.

Wat doe je als AA-accountant?

Wat doet een AA accountant – De titel AA staat voor Accountant-Administratieconsulent. Een AA-accountant heeft een accountancy-opleiding op HBO-niveau afgerond en werkt doorgaans in de samenstelpraktijk. Een AA-accountant stelt de van ondernemers samen, maar geeft ook adviezen om de financiële en administratieve situatie optimaal te organiseren.